Formuepleje tjener 1,8 milliarder kroner til investorerne

Formuepleje fortsætter med at levere høje afkast til sine investorer. Regnskaberne for de syv børsnoterede Formueplejeselskaber udviser i 2012/2013 et samlet overskud på 1.827 millioner kroner. Bestyrelserne betegner resultaterne generelt som meget tilfredsstillende.

Investorerne i Formueplejeselskaberne kan se tilbage på et år, der i alt lagde 1.827,2 millioner kroner til deres formuer. Det gode resultat er primært skabt af medvind på de globale aktiemarkeder. Men en væsentlig positiv og stabiliserende faktor har været, at de Formueplejeselskaber, der anvender gearing har været i stand til at låne ekstremt billigt. Dermed har selskabernes obligationsporteføljer kunne udnytte renteforskellen mellem lån og placering maksimalt på trods af, at renten har ligget nogenlunde stabilt gennem hele regnskabsåret.

"Det, der glæder mig mest er, at vi har kunnet levere et meget tilfredsstillende risikojusteret afkast. Risikostyring er helt centralt for Formuepleje. Det betød blandt andet, at vi beskyttede vores obligationsporteføljer mod rentestigninger. Den mission lykkedes i regnskabsåret og obligationsafkastet blev ganske solidt på trods af, at den toneangivende rente steg svagt.

Tilsvarende tilkøbte vi en strategisk afdækning mod kraftige aktiekursfald, som vi heldigvis ikke fik brug for. Selvom det endte med at koste investorerne en smule, så viser det, at vi mener det meget alvorligt, når vi siger, at vi har som mål at bevare og øge investorernes formuer," siger direktør for Formueplejeselskaberne, Søren Astrup.

Højt risikojusteret afkast

Formueplejeselskaberne har fokus på at levere absolut afkast. Det vil sige, at hele fundamentet for genereringen af afkastet og vurderingen af risikoen er at få så meget afkast ud af den risiko, som investering uvægerligt indebærer. Ser man over de seneste tre regnskabsår, har Formueplejeselskaberne leveret markante høje risikojusterede afkast, som det fremgår af denne graf:

3 aars afkast annuliseret

"Oversigten viser, at Formueplejekonceptet over en bred front er i stand til at levere mere end dobbelt så meget afkast pr. risikoenhed, som en investering i en global aktieportefølje," siger direktør Søren Astrup.

Gode afkast

Afkastene i de børsnoterede Formueplejeselskaber målt på indre værdi spænder i det seneste regnskabsår fra 6,9 til 38,5 procent. Som det fremgår af figuren nedenfor, er det især de gearede selskaber, der har gjort det godt. Safe, Epikur og Penta har alle leveret et årsafkast på 23 procent eller mere. Det skal ses i forhold til, at det globale aktieindeks, MSCI World (inkl. udbytter) er steget 15,7 procent.

Men der er også leveret på de "rene" aktieporteføljer. Det viser afkastet for LimiTTellus, der udelukkende investerer i aktier uden brug af lånekapital.

"Med et afkast på over 22 procent for LimiTTellus, er der altså leveret et merafkast på hele 6,5 procentpoint i forhold til globale aktier," siger Søren Astrup.

Overskud_kun_indre _vaerdi

 

Overgang til kapitalforeninger

Bestyrelsen og sekretariatet har det seneste år arbejdet intens med at forberede og sikre en smidig overgang fra børsnoterede aktieselskaber til børsnoterede kapitalforeninger. Ny EU-lovgivning, der trådte i kraft den 22. juli 2013, har åbnet muligheden for, at selskabernes aktionærer kan migreres over i nyoprettede såkaldte hedgeforeninger/kapitalforeninger for dermed at opnå nye fordele.

"Processen med gå fra de velkendte børsnoterede Formueplejeselskaber til kapitalforeninger er i fuld gang. Når vi kommer på plads kan investorerne for alvor høste fordelene - nemlig at der bliver lavere margin ved køb og salg, sammenlignelighed med tilsvarende kapitalforeninger samt øget sikkerhed i form af Finanstilsynets kontrol med mere." Alt sammen giver det endnu bedre investorbeskyttelse end i dag og en fremtidssikring af konceptet" siger Søren Astrup.

Udsigt for det kommende år

Formueplejeselskaberne forventer, at den positive udvikling på aktiemarkederne fortsætter det kommende år, dog i et mere moderat tempo. Der er fortsat usikkerhed omkring vækstbilledet, selvom der er flere gode tegn på, at USA er på vej ud af de senere års lavkonjunktur. De europæiske økonomier kæmper fortsat med dønningerne fra den europæiske gældskrise.

"På emerging markets har vi set en svag udvikling det seneste år, men vi mener dog, at denne udvikling er ved at vende, hvilket kan vise sig at øge afkastpotentialet. Vores samlede forventning til det kommende regnskabsår er et aktieafkast på cirka 8 procent. Vi har allerede set et hop i den lange rente på godt 1 procentpoint siden regnskabsafslutningen den 30. juni, men vi mener, at den lange rente nok får endnu et lille nøk opad, men som følge af vores renteafdækning og den fortsatte lave lånerente forventer vi et stabilt og tilfredsstillende positivt encifret afkast fra vores obligationsporteføljer," siger Søren Astrup.

Se årsregnskaberne

Regnskaberne kan ses og downloades fra de enkelte selskabers hjemmeside under Rapportering > Årsrapport

Link til årsrapporterne/årsregnskaberne:

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>