Formuepleje ser godt potentiale i aktier

En undersøgelse, som Bloomberg News har gennemført, viser, at der er en stigende optimisme blandt investorerne, der betyder, at investorerne vægter investering i aktier højere end sikre statsobligationer.

Formuepleje deler denne opfattelse af en mere positiv stemning blandt investorerne og ser en klar tendens til en vigende interesse for mere forsigtige aktivklasser som statsobligationer og virksomhedsobligationer, da afkastpotentialet er ved at være udtømt. Det betyder, at investorerne aktuelt vender sig mod mere risikofyldte aktiver i deres søgen efter afkast.

"Med historisk lave renter i USA såvel som Europa er det svært at se, hvordan statsobligationer fra 'de sikre' økonomier kan levere noget særligt i 2013. Når man som investor samtidig skal forholde sig til afkastet efter inflation og skat, er det overvejende sandsynligt, at afkastet bliver negativt i 2013. Med andre ord får man ikke andet end afkastfri risiko i 2013 ved køb af den type statsobligationer," siger direktør for Formueplejeselskaberne, Søren Astrup.

Bedre ser det ud med virksomhedsobligationer, uden det dog bliver prangende. De sikreste virksomhedsobligationer i Investment grade-klassen kan levere et afkast på cirka 3- 4 procent point mens high yield-klassen kommer hen i omegnen af 5- 6 procent. Når investorerne dertil lægger den nærmest euforiske stemning, som har præget virksomhedsobligationsmarkedet det seneste år lidt på hylden og begynder at kigge på prisfastsættelsen, bør konklusionen være klar. Skal man vælge, bør aktier foretrækkes frem for virksomhedsobligationer i 2013.

Derfor godt potentiale i aktier

Rigelig likviditet, særdeles lave renter og ledig kapacitet på blandt andet arbejdsmarkederne betyder, at der stadigt er et gunstigt investeringsklima, som understøtter aktier. Følger efterspørgslen fra forbrugerne blot en smule med, bør 2013 blive et godt aktieår. 2013 kan derfor sagtens blive året, hvor vi ser begyndelsen på en større bevægelse blandt investorerne, hvor de går fra obligationer og over mod aktier. Men det vil ske langsomt, da alle gerne vil være overbeviste om, at rentebunden er nået, og at vækstudsigterne er lysere.

Ganske høje risikopræmier

Risikopræmierne - det vil sige det forventede merafkast i forhold til statsobligationer - er sjældent set højere for både amerikanske og europæiske aktier. Historisk ligger risikopræmierne på cirka 4 procent, men aktuelt er niveauet i underkanten af 8 procent. Det er det højeste i 20 år bortset fra perioderne lige efter Lehman kollapset i 2008 og recessionsfrygten i slutningen af 2002. Selv hvis der justeres for, at de toneangivende renter stiger op til 0,75 procentpoint i både USA og EU, er risikopræmierne tilstrækkelig høje til, at aktier ser meget attraktive ud.

To forhold taler for, at risikopræmierne burde blive lavere og dermed give anledning til kursstigninger, blandt andet:

  • Virksomhedernes balancer er sunde - og væsentligt sundere end mange landes. Med andre ord har mange selskaber et solidt og sundt cash-flow, hvor de kun i ringe grad er afhængige af ekstern finansiering fra for eksempel banker.
  • Absolut set handler globale aktier til en P/E på 13 - i den lave ende af det historiske gennemsnit på 15,6.

Formuepleje forventer et godt år for aktier her i 2013. Man skal dog ikke forvente, at alt bare vil stige hele vejen igennem, og det er uhyre vigtigt at være selektiv. Efter et forholdsvist roligt 2012 kan man godt forvente, at usikkerheden til tider kan blive stor i markedet i 2013. Det betyder, at der periodevis kan komme ganske store kursudsving, som det var tilfældet i sensommeren 2011. Derfor er det også vigtigt at fokusere på risikostyring. Det betyder blandt andet, at man skal have en robust investeringsstrategi med en fornuftig spredning, så man ikke går i panik, hvis uroen kommer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>