Formuepleje klar til at tackle højere renter

Renterne fortsatte ned i 2012 og nåede i efteråret nye bundrekorder. Det kan logisk set ikke blive ved - det må vende. Når det sker, er Formuepleje godt forberedt.

Som mange andre tror vi også på, at renterne vil stige igen, da det vil være det ventede tegn på, at økonomierne er i bedring. Vores obligationsporteføljer er forberedt på rentestigninger, idet et hop på op til 1,5 procentpoint vil give positivt afkast på 12 måneders sigt.

Renten i bund

Selvom det virkede umuligt ved indgangen til 2012, er renterne kommet længere ned i løbet af det seneste år. Dette rentefald har obligationsbeholdningen i Formueplejeselskaberne profiteret af, og været en vigtig bestanddel af det flotte afkast i 2012. Med historisk meget lave renteniveauer er der dog en grænse for, hvor meget mere renterne kan falde, selvom de korte danske statsobligationer i en lang periode har haft negative renter. Det skyldes, at investorer har fokuseret mere på sikkerheden for at få pengene tilbage fremfor at skelne til afkastet.

Rentevending i år

Vi forventer, at tendensen vender i 2013, så renterne begynder at kravle op igen. Derfor er det meget naturligt at forholde sig til, hvad der sker med obligationerne i Formueplejeselskaberne, når renterne begynder at stige igen. I takt med, at renterne er faldet, har vi løbende nedjusteret risikoen i obligationsbeholdningen, hvilket konkret betyder, at følsomheden over for ændringer i renteniveauet er historisk lav i øjeblikket. Det betyder, at der vil være begrænsede kurstab på obligationerne, hvis renterne stiger, og omvendt begrænsede kursgevinster, hvis renterne falder yderligere.

Også positivt afkast ved stigende rente

Det fremgår, at afkastet på obligationsbeholdningen rent faktisk vil blive forbedret, hvis renterne stiger op mod 1 procent point i løbet af det kommende år. Det skyldes som nævnt, at vi har positioneret os til stigende renter. Hvis renterne stiger mere end 1 procentpoint på 12 måneders sigt, så vil afkastet blive lidt mindre, men det vil fortsat være positivt ved rentestigninger på helt op til 1,5 procentpoint. Så afkastet på obligationerne er relativt robust over for højere renter, og især hvis rentestigningen sker ved, at de lange renter stiger mere end de korte renter. Den lave risiko på obligationsbeholdningen beskytter altså obligationerne og afkastet ved stigende renter.

Lange kontra korte renter

For at forstå vores rentepolitik, er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på renter. Der er eksempelvis korte, mellemlange og helt lange renter. For det meste vil de korte og lange renter stige eller falde på samme tid, men der kan for eksempel være store forskelle på, hvor meget de stiger. Det afhænger i høj grad af, hvilke faktorer der bevirker, at renterne stiger.

Vi forventer, at de korte renter vil forblive på et lavt niveau i en længere periode, da den europæiske centralbank har pumpet enorme beløb ud til de europæiske banker i et par år endnu, og alle disse penge skal jo placeres et sted. Derfor vil der fortsat være ekstraordinær stor efterspørgsel efter korte og sikre obligationer, hvilket vil holde de korte renter nede. Til gengæld kan de lange renter stige, hvis der kommer positive signaler fra den amerikanske økonomi, eller hvis der sker fremskridt i den europæiske gældskrise.

Gældskrisen kan presse lange renter op

En mulig konsekvens af gældskrisen kan være, at Tyskland må stille garanti eller dække for gælden i de sydeuropæiske lande, hvilket vil betyde, at de lange tyske renter og tilsvarende italienske og spanske renter vil nærme sig hinanden. Det vil nok ske ved en kombination af højere lange tyske renter (da Tysklands forpligtelser bliver større) og faldende lange spanske og italienske renter (da sikkerheden bag disse obligationer bliver væsentligt forbedret). Hvis de lange tyske renter stiger i et sådant scenarie, vil det også smitte af på de lange danske renter, men det vil ikke slå 100 procent igennem, da Danmark ikke risikerer at dække for gælden i de sydeuropæiske lande.

Sikring mod højere renter

Samlet set er der væsentlig større sandsynlighed for, at de lange renter stiger mere end de korte renter, og det er obligationsbeholdningerne i Formueplejeselskaberne netop positioneret til. Det skyldes, at vi har afdækket renterisikoen med instrumenter, der gør, at vi tjener penge, hvis renterne stiger, og omvendt taber penge, hvis renterne falder. Disse instrumenter har en længere løbetid end vores underliggende obligationer, da vi forventer, at de lange renter vil stige mere end de korte renter, og i så fald har vi en god beskyttelse mod stigende renter.

Tjener på forskel mellem lånerenten og placeringsrenten

Strategien på obligationer har i 2012 været at holde risikoen lav, og primært skabe afkastet i form af forskellen mellem den løbende rentebetaling på obligationerne og den ekstraordinært lave lånerente. Den model har været gavnlig for Formuepleje Fokus, der på trods af et lavt renteniveau i 2012 leverede et positivt afkast på 13,1 procent. Den løbende renteforskel er med til at generere et fornuftigt afkast på obligationer, hvilket også vil være tilfældet i perioder med stigende renter.

Klar til at tackle rentestigninger

Samlet set kan vi godt tjene penge på obligationer, selvom renterne stiger. Afkastet er meget robust ved en rentestigning på op til 1 procentpoint på 12 måneders horisont. Forskellen mellem obligationsrenten og lånerenten giver et jævnt og stabilt afkast, og desuden har vi afdækket noget af renterisikoen med instrumenter, som vi tjener på, når renterne stiger.

Hvis vi samtidig får ret i vores forventning om, at de lange renter stiger mere end de korte renter, vil afkastet blive endnu bedre. Da Formueplejeselskaberne desuden har mulighed for at låne til ekstraordinært lave renter tæt på 0 procent, er det fortsat attraktivt at benytte sig af lånefinansieret køb af realkreditobligationer, også ved stigende renter.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>