Formuepleje Fokus er et godt alternativ til virksomhedsobligationer

Formuepleje vurderer, at det risikojusterede afkastpotentiale for virksomhedsobligationer er ved at være udtømt. Et godt alternativ er Formuepleje Fokus, der med samme lave risiko har et højere forventet afkast. Investorer i Formuepleje Fokus, som investerer i danske højtratede realkreditobligationer, har siden 2009 haft mere end 15 procent i årligt gennemsnitligt afkast.

Over de seneste fem år har investering i virksomhedsobligationer været lukrative investeringer, der har givet et akkumuleret afkast siden starten af 2009 på op imod 100 procent. Afkastet har været drevet af to faktorer. Dels har et ret markant rentefald i perioden drevet kurserne op, og dels er kreditkvaliteten øget. Det har betydet, at merbetalingen for kreditrisikoen - kreditspændene - er faldet, hvilket har givet højere kurser og dermed positivt afkast.

Formuepleje vurderer generelt, at det fremadrettede afkastpotentiale for virksomhedsobligationer stort set er udtømt.

"Den pålydende rente, som obligationerne har, vil ligge i et interval på 2 til 5 procent. Men investorerne har en risiko for, at det samlede afkast ædes op af kurstab som følge af de rentestigninger, som, Formuepleje vurderer, sandsynligvis er på vej," siger investeringsdirektør Leif Hasager.

Reducér vægten af virksomhedsobligationer

Formuepleje anbefaler ikke, at investorerne nødvendigvis sælger helt ud af de individuelle virksomhedsobligationer og investeringsforeninger med virksomhedsobligationer, som de måtte have. Men det vil være helt naturligt nøje at overveje, om investor skal reducere porteføljens andel i den aktivklasse.

"Et godt råd til investorer med en stor del af porteføljen investeret i disse obligationer, er at nedbringe andelen til fordel for andre og mere attraktive investeringsmuligheder," siger Leif Hasager.

Fokus er et godt alternativ

Formuepleje vil pege på Formuepleje Fokus som et oplagt alternativ. Fokus investerer i danske realkreditobligationer og gearer investeringerne op til fire gange. Det særlige ved Fokus er, at obligationsstrategien er tilrettelagt på en måde, så Fokus kan tåle rentestigninger for de lange obligationer på cirka 1,25 procentpoint på 12 måneders sigt. Det betyder, at hvis den korte rente forbliver på det nuværende lave niveau, og den lange rente stiger mindre end 0,5 procent, så vil Fokus kunne levere et positivt afkast på cirka 6 procent før omkostninger det kommende år.

Kundedirektør i Formuepleje, Claus Richardt Holm, møder mange investorer, der med succes har investeret i virksomhedsobligationer. Han vil især pege på Hedgeforeningen Formuepleje Fokus som et attraktivt alternativ, der høster sit afkast fra realkreditobligationer og tilmed har en relativt lav risiko, men et mere attraktivt langsigtet afkastpotentiale.

"Formuepleje Fokus er et oplagt alternativ. Det forventede afkast det kommende år ligger på cirka 6 procent før omkostninger, hvilket er mere end, hvad Formuepleje forventer, at virksomhedsobligationer vil kunne give ved et uændret renteniveau," siger Claus Richardt Holm.

Fokus har i indeværende år leveret et afkast på over 11 procent. Det gennemsnitlige årlige afkast har siden starten i april 2009 været på godt 15 procent. Læs mere om Fokus her. Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

 

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>