Formuepleje Fokus er et aktivt valg

Strategien i Formuepleje Fokus er at skabe et højt risikojusteret positivt afkast til investorerne ved at investere aktivt i danske realkreditobligationer med op til fire gange gearing.

Formuepleje Fokus investerer i danske realkreditobligationer for både egne og lånte midler på op til fire gange den indskudte egenkapital. Strategien går kort fortalt ud på at låne billigt i pengemarkedet og placere pengene i danske realkreditobligationer. Der er dog mange mulig heder for at optimere afkastet både i form af tiltag for at minimere lånerenten og tiltag for at maksimere afkastet fra de investerede realkreditobligationer. Derved kan Formueplejes mangeårige ekspertise med lånefinansieret køb af realkreditobligationer udnyttes.

Flot afkast i 2013 trods kraftige rentestigninger

Den aktive forvaltning har båret frugt i flere omgange. Senest i år, hvor Formuepleje Fokus indtil videre har formået at levere et positivt afkast på 7,5 procent på trods af, at den tiårige danske rente er steget med 0,6 procent point, og obligationsindekset har haft et negativt afkast på -0,2 procent*. Dette markante merafkast skyldes, at følsomheden over for renteændringer var meget lav ved årets start, og derfor har obligationsporteføljen klaret sig helskindet gennem en periode med kraftige kursfald. Det skyldes primært, at afkastet i Formuepleje Fokus i en periode har været mindre afhængigt af rentebevægelser, da følsomheden overfor ændringer i renteniveauet har været relativt lav. Afkastet er primært skabt ved at udnytte forskellen mellem lånerenten og placeringsrenten, og derfor har Formuepleje Fokus formået at tjene penge på obligationer, selvom renterne er meget lave.

I kølvandet af de seneste måneders rentestigning er følsomheden over for renteændringer i Formuepleje Fokus langsomt blevet lidt større. Det skyldes i høj grad, at de finansielle markeder nu har indregnet en del rente forhøjelser i de kommende år, og i obligationskurserne er der i et vist omfang taget højde for, at renterne skal stige yderligere.

Dette skift i den aktive forvaltning er netop et eksempel på, at Fokus arbejder dynamisk og hele tiden tilpas ser sig de aktuelle forhold på rentemarkedet og søger at bringe porteføljen i position til at høste afkast.

Korte og lange renter

Det er værd at dvæle lidt ved forskellen på korte og lange renter. De kortere renter har typisk en løbetid på under fem år, mens lange renter typisk har en løbetid fra ti år og opad. Den Europæiske Centralbank styrer i høj grad udviklingen i de korte europæiske og derved korte danske renter via deres politik og udmeldinger, som baseres på udsigterne for væksten og inflationen i Euroland. De lange renter er påvirket af forventningerne til den europæiske vækst og inflation på lidt længere sigt, men de lange renter har i de sidste par år været ekstraordinært lave, fordi den amerikanske centralbank har købt massivt op i lange amerikanske statsobligationer. Det har medført, at de lange amerikanske renter har været kunstigt lave, hvilket også har haft en afsmittende effekt på de lange europæiske renter.

Korte renter forbliver lave

I Formuepleje forventer vi, at det vil tage nogle år endnu, før den europæiske økonomi kommer op i gear, og der er udsigt til stigende inflation. Derfor forventer vi, at de korte europæiske renter vil forblive meget lave i lang tid endnu og endda i en længere periode, end der er indregnet på rentemarkederne. Så med udsigt til begrænsede rentestigninger i de korte renter, ser vi god værdi i korte obligationer. Udsigterne er lidt mere mudrede for de lange renter, hvor den amerikanske centralbank har signaleret, at de snart vil begynde at drosle ned på deres opkøb af lange obligationer.

Det har allerede sendt de lange renter markant op i de seneste måneder - også i Euroland - og yder­ligere forbedring i den amerikanske økonomi kan få de lange renter yderligere op i de kommende år. Derfor er følsomheden overfor renteændringer i Formuepleje Fokus også koncentreret omkring obligationer med en løbetid på op til tre-fire år, jævnfør figuren på næste side. På grund af øget usikkerhed omkring de lange renter er følsomheden overfor ændringer i de lange renter afdækket med finansielle instrumenter.

Attraktive afkastforventninger

Hvis man skal se på afkastpotentialet, afhænger afkastet i høj grad af renteudviklingen. Følsomheden over for ændringer i renterne er blevet større de seneste måneder, men det er hovedsageligt over for ændringer i de korte renter op til fire år, at risikoen er blevet øget. Det forventede afkast på 12 måneders sigt på Formuepleje Fokus ligger i niveauet omkring 6-7 procent, jævnfør figuren på næste side. Risikoen på af­kas­tet er primært, at renterne stiger kraftigt.

Selvom den løbende rentegevinst fra forskellen mellem lånerenten og placeringsrenten er med til at give en god stabilitet i afkastet, så vil kraftige stigninger især i de kortere renter medføre, at der kortvarigt kan komme udsving i kursen på Formuepleje Fokus.

På et års sigt vil der dog stadig være et positivt afkast - selv ved en større rentestigning på op til 1 procentpoint i de lange renter. Vi vurderer, at sandsynligheden for, at renterne stiger mere end 1 procentpoint på 12 måneders sigt, er meget begrænset, men hvis vi tager fejl, så kan Formuepleje Fokus give et negativt afkast. 

Aktiv styring

Den aktive forvaltning har altså været med til at give de gode historiske afkast i Formuepleje Fokus, og der bliver løbende justeret på strategien i selskabet i takt med, at der opstår interessante muligheder. I øjeblikket er strategien primært baseret på, at de korte europæiske renter vil forblive på et lavt niveau i lang tid endnu. Denne strategi vurderes at give det højeste afkast set i forhold til risikoen i løbet af det kommende år. 

FAKTA
Afkastet ved investering i obligationer består af to komponenter: De løbende rentebetalinger og kursgevinst/kurstab. Renteindtægterne er faste og tikker ind dagligt, mens kursen på obligationerne afhænger af rentebevægelserne. Det betyder, at investorer også kan tjene penge på obligationer i perioder, hvor renterne stiger, og kursen på obligationerne falder. Det er tilfældet, hvis de løbende renteindtægter kan kompensere for kurstabene på obligationerne.

De løbende renteindtægter giver en jævn og stabil indtjening, mens der kan være større udsving i kurserne på obligationerne, hvis der sker store ændringer i renterne på forholdsvis kort tid. Formålet er at skabe et positivt afkast på 12 måneders sigt, men hvis der er store rentestigninger på kort tid, kan afkastet godt være negativt i en kortere periode. De løbende renteindtægter vil dog med tiden igen vende billedet, så afkastet bliver positivt. Derfor er investeringerne i Formuepleje Fokus også typisk lagt på en horisont på minimum et års sigt, og vi anbefaler, at investorer typisk har en horisont på et til tre år.

Sådan køber du Fokus
Den endelige kapitalforening Fokus er endnu ikke på plads. Indtil da kan du købe beviser i hedgeforeningen Fokus. Det gør du nemmest ved at kontakte Formuepleje.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>