Formuepleje ER noget helt særligt

Formuepleje adskiller sig på mange måder fra andre kapitalforvaltere. Vi er uafhængige, har fuld gennemsigtighed i vores omkostninger, og vi har sammenfaldende interesser med vores investorer.

Formuepleje er noget særligt. Det er nemt at påstå, men vores historie og måde at skrue forretningen sammen på dokumenterer det. Formuepleje er vokset ud af to dygtige iværksætteres refleksion over, hvordan man bedst muligt og helt ærligt forvalter andre menneskers penge. Grundfilosofien er, at Formuepleje bevarer og øger formuer.

Både billigst og dyrest

Da Claus Hommelhoff og Erik Møller (2012) for mere end 25 år siden lagde fundamentet til Formuepleje, oplevede de, hvordan uro og kursfald på de internationale børser i slutningen af firserne fik kunderne til at handle på livet løs. Claus og Erik tjente mange penge, men det gjorde kunderne ikke. De tabte store summer på finansmarkedernes rutsjeture. Det fik Claus og Erik til at omlægge hele deres forretningsgrundlag ud fra det synspunkt, at deres og kundernes interesser skulle være sammenfaldende. Siden har Formuepleje haft en model for honorarer, der betyder, at når kunderne tjener penge, så tjener Formuepleje også penge.

"Man kan sige, at når det går godt, så er Formueplejes investeringsprodukter dyrere end for eksempel investeringsforeningerne, og når det går dårligt, er vi billigere," siger direktør for Formueplejeselskaberne, Søren Astrup.

Fuld gennemsigtighed

Formuepleje har fuld gennemsigtighed i hele sin omkostningsstruktur. Investorerne betaler kun to slags omkostninger. Den ene er et fast honorar beregnet af egenkapitalen, der udgør cirka 0,5 procent af den investerede formue.

Den anden er et resultathonorar på 10 procent af overskuddet. Er der underskud, er omkostningerne mindre, end hvad de billigste investeringsforeninger kræver. Er der stort overskud, er omkostninger højere - men investor tjener langt mere. Når der kun er to omkostningstyper, betyder det også, at der ikke er udgifter til markedsføring og rådgivning til samarbejdspartnere.

"Formueplejeselskaberne har ingen formidlingsaftaler, så hos os får du den rene vare. Vi har heller ingen indtjening fra handel med værdipapirer. For os er køb og salg af værdipapirer en omkostning, som vi forsøger at minimere ved at handle med måde, og helst beholder vi vores aktier og obligationer i så lang tid, som vi ud fra helt ærlige investeringsmotiver vurderer, at de er attraktive," siger direktør Søren Astrup.

Toptunet investeringsmodel

Med en enkel og ærlig omkostningsstruktur og en rendyrket investeringsmodel er Formuepleje bedst muligt rustet til at skabe attraktivt afkast på langt sigt. Investeringsmodellen bygger på tangentporteføljeteorien, hvor en portefølje med aktier og obligationer har en risiko på niveau med en ren obligationsinvestering. Ønsker investor større risiko, øges denne ved at geare investeringen. Grundtanken er, at investor vælger sin risiko - lav, mellem eller høj - og investerer i overensstemmelse hermed i et eller flere Formueplejeselskaber. Meget enkelt.

Denne enkelthed har Formuepleje dyrket i mere end 20 år og har i den periode opbygget en meget stor ekspertise i både investering og risikostyring. Især skarpere risikostyringer har Formuepleje oprustet på de senere år i takt med, at finansmarkederne og den globale økonomi aktuelt er stærkt udfordret af finanskrise, gældskrise og vækstkrise.

Formueplejes DNA

Når vi skærer helt ind til benet og skal forklare, hvorfor Formueplejeselskaberne er noget helt særligt, så handler det om en ærlig, reel og helt gennemsigtig omkostningsstruktur og et toptunet investeringskonmcept, der giver bedst muligt afkast ved en given risiko. Det dokumenteres ved, at ejerne og medarbejderne hos Formuepleje tror så meget på deres egne investeringsprodukter, at de har investeret et trecifret millionbeløb i Formueplejes produkter.

8 grunde til, at Formuepleje er anderledes:

  1. Formueplejes ejere og medarbejdere har selv investeret et trecifret millionbeløb
  2. Afkast og omkostninger følges ad - no cure, low pay
  3. Køb og salg af værdipapirer holdes på et minimum
  4. Udgangspunktet er investors risiko
  5. Nobelprisbelønnet investeringskoncept
  6. Totalløsning med investering i både obligationer og aktier samt forskellig gearing
  7. Uvildig og uafhængig rådgivning
  8. Lånefinansiering af investering til meget lave satser og marginaler
Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>