Formuepleje beskytter aktieafkastet

Her ved afslutningen af den amerikanske regnskabssæson står det klart, at selskabernes største udfordring er manglende omsætning. Dermed stiger risikoen for et større aktiefald, hvorfor Formueplejeselskaberne har igangsat en gradvis forsikring mod større aktiekursfald.

De amerikanske selskabers indtjening står i stampe. Omsætningen er faldende, og selvom indtjeningen stiger en smule med 2,5 procent, så er det fortsatte effektiviseringer, der styrer indtjeningen og ikke vækst i omsætningen.

"Samtidig ser vi, at prissætningen af aktierne er fortsat op de seneste måneder. Dermed er der åbnet for et gab mellem de forventninger, der er indeholdt i den aktuelle prissætning og den udeblevne omsætnings- og indtjeningsvækst," siger aktiestrateg hos Formuepleje, Otto Friedrichsen.

Manglende efterspørgsel

Status her i begyndelsen af maj er, at analytikerne generelt har sænket indtjeningsforventningerne kraftigt i takt med, at det er blevet klart, at selskaberne ikke har kunnet imødekomme de høje forventninger. Reelt er forventningerne udskudt til næste kvartal. Dermed er der mulighed for at aktiemarkedet bliver skuffet i næste regnskabssæson. Omsætningen er ved det seneste kvartalsregnskab faldet 1,5 procent, når der ses på alle selskaber i S&P 500, hvilket er 0,5 procent dårligere end analytikerne ventede umiddelbart før starten på regnskabssæsonen.

"Udviklingen er et tegn på, at niveauet for efterspørgselen ikke er højt nok til, at virksomhederne på traditionel vis kan generere en sund indtjening. Netop dette er en af de helt store udfordringer, når vi ser på selskabernes indtjeningsevne og det fremadrettede afkastpotentiale på aktiemarkedet," påpeger Otto Friedrichsen.

Centralbankernes rolle

Paradoksalt nok, så er det ikke alene selskabernes indtjening, der driver aktiemarkedet. Centralbankerne har det seneste år spillet en meget stor rolle. Aktuelt oplever vi en uset grad af villighed til at stimulere økonomierne fra centralbankernes side. Renterne er tæt på 0 procent. Der opkøbes realkredit- og statsobligationer for at presse markedsrenterne ned. I Europa har man givet de sydeuropæiske lande tilsagn om hjælp, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Alt i alt har tiltagene til formål at øge tilliden og forsøge at skabe omsætningsvækst ved at reducere renteomkostningerne. Man forsøger at gøre det så attraktivt som muligt at bruge penge, at det via øget efterspørgsel på et tidspunkt vil give en effekt på selskabernes omsætning. Effekten har ikke i nævneværdig grad vist sig, men Formuepleje forventer, at det over tid vil lykkes centralbankerne at starte en positiv spiral. En ting er sikkert: Centralbankerne stopper ikke, før der kan registreres en omsætningseffekt.

Formuepleje beskytter aktieafkastet

Formueplejeselskabernes aktieporteføljer har i årets første 4 måneder opnået et afkast på 15,5 procent svarende til et merafkast på over 3 procentpoint.

"Netop dette gode afkast og de aktuelle udfordringer på aktiemarkedet betyder, at Formueplejeselskaber ønsker at beskytte afkastet ved at iværksætte tabsbegrænsende investeringsstrategier. Det er en naturlig følge af vores stærke fokus på risikostyring," siger direktør for Formueplejeselskaberne, Søren Astrup.

Grundlæggende har Formuepleje positive langsigtede forventninger til aktiemarkedet, hvorfor selve aktieeksponeringen fastholdes.

Strategisk forsikring

Konkret har Formueplejeselskaberne købt såkaldte putoptioner på et amerikansk og europæisk indeks. Der er tale om en strategisk afdækning, hvilket betyder, at kun en mindre del af aktieporteføljen er forsikret mod kursfald og kun ved et fald på mere end cirka 10 procent. Formuepleje overvåger konstant udviklingen og er er klar til eventuelt at øge dækningen, hvis det er tilstrækkeligt aktuelt og kan ske på attraktive vilkår.

"Men helt konkret forsikrer vi en del af aktieeksponeringen med finansielle forsikringsinstrumenter. Som ved en brandforsikring kommer vi forhåbentlig ikke til at drage nytte af vores aktieafdækning, men skulle aktiemarkedet komme i en situation, hvor kraftige kursfald indfinder sig, vil aktionærerne i Formueplejeselskabernes aktieporteføljer kunne opleve en positiv afkasteffekt af forsikringen," siger Søren Astrup.

Cirka 58 procent af aktieporteføljen er placeret i amerikanske aktier.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>