Flotte afkast for alle Formueplejeselskaberne

Igen i 2012 har afkastene i Formueplejeselskaberne været solide. Og det er igen de klassiske Formueplejeselskaber, der anvender lånefinansiering og har en kombination af aktier og obligationer, som har klaret sig bedst.

Det seneste år har budt på medvind fra flere fronter. De globale aktiemarkeder har på trods af lav global vækst leveret et højt afkast på 14 procent i 2012. De danske realkreditobligationer har også bidraget med et fornuftigt afkast på godt 4 procent på trods af et historisk lavt renteniveau. De lånefinansierede Formueplejeselskaber har i særlig grad profiteret af en historisk lav lånerente, hvor det i andet halvår af 2012 var muligt for Formueplejeselskaberne at låne til negative renter inklusiv lånemarginal til bankerne.

Merafkast

Det værd at bemærke, at Formueplejes aktieportefølje har leveret et markant merafkast på 2,5 procentpoint før omkostninger i forhold til verdensmarkedsindekset. Og det er endda sket samtidig med, at risikoen på aktiebeholdningen har ligget under niveauet for verdensmarkedet.

Rentegevinst

På obligationsbeholdningen har følsomheden over renteændringer været historisk lav, og alligevel har obligationerne givet meget solide afkast, som primært er skabt i form af forskellen mellem den løbende rente på obligationerne og den ekstraordinært lave lånerente.

Højt afkast fra flere fronter

Så de flotte resultater i Formueplejeselskaberne skyldes dels, at både aktiemarkedet og obligationsmarkedet har givet fornuftige afkast, og dels en dygtig aktieudvælgelse kombineret med en vellykket strategi på rentesiden. Overordnet set har der i Formueplejeselskaberne været stor fokusering på at holde risikoen lav, og det er klarest kommet til udtryk for Formuepleje Penta med et afkast på 31 procent - realiseret med en risiko, der er lavere end verdensmarkedsindeksets afkast på 14 procent.

Graf flotte afkast 2012

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>