Ekstraordinære generalforsamlinger i Optimum og LimiTTellus afholdt

Fredag den 5. april blev der afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i Formuepleje Optimum og LimiTTellus. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget, hvilket betyder, at det første skridt i retning af migrering til Investeringsforeningen Formuepleje er taget.

De ekstraordinære generalforsamlinger havde til formål at iværksætte næste led i den tidligere bebudede proces, der fører til, at aktionærerne i Formuepleje Optimum og LimiTTellus migreres fra den nuværende status som aktionærer i investeringsselskaber til medlemmer i de nye afdelinger under Investeringsforeningen Formuepleje. På de ekstraordinære generalforsamlinger blev de nye vedtægter, der er nødvendige for, at migreringen kan foregå, implementeret.

Baggrunden for denne proces er at tilpasse Formueplejeselskaberne til den kommende EU-lovgivning, der forventes at træde i kraft den 22. juli 2013. Fordelene for aktionærerne ved at blive medlemmer i en investeringsforening frem for aktionærer i et investeringsselskab er billigere handelsspread ved køb og salg af beviserne samt mulighed for på lige vilkår at kunne sammenligne performance på deres investering med konkurrerende investeringsprodukter.

Nu på observationsliste

Som følge af beslutningerne på de ekstraordinære generalforsamlinger har Fondsbørsen, Nasdaq OMX Copenhagen, reageret proaktivt ved at sætte de to selskaber på observationslisten.

"Dette er en helt udramatisk reaktion fra Fondsbørsens side. Faktisk er det helt naturligt, at selskaberne sættes på observationslisten, da der er en migreringsproces i gang, der forventes at føre til, at selskaberne ikke fortsætter i deres nuværende form. Det, at selskaberne nu er på observationslisten, har den fordel, at nuværende og især eventuelle nye investorer tydeligt bliver gjort opmærksomme på den proces, der er i gang, når de handler," siger direktør for selskaberne, Søren Astrup.

Næste skridt

Bestyrelsen arbejder nu videre på de næste skridt i processen, der for den enkelte aktionær indebærer, at hver enkelt aktionær får ombyttet sine aktier til børsnoterede investeringsbeviser i henholdsvis afdelingen Optimum og LimiTTellus under Investeringsforeningen Formuepleje. Dette kræver en afsøgning af alle relevante forhold i relation til de relevante myndigheder som Skat, Finanstilsynet og Fondsbørsen. Investorerne vil løbende blive informeret om processen, og skal naturligvis godkende næste skridt på kommende generalforsamlinger.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>