Derfor har Formuepleje købt Alfred Berg Danmark

Formuepleje købte i sommer kapitalforvalteren Alfred Berg Danmark med det klare formål at tilføre kunderne værdi.

Processen med at købe Alfred Berg Danmark begyndte i tilbage i januar i år, hvor få udvalgte ledende medarbejdere i Formuepleje sammen med nogle af koncernens eksterne rådgivere gik i gang med at læse sig igennem hundredevis af sider med regnskaber, forretningsplaner og juridiske dokumenter. Ret hurtigt stod det klart, at Alfred Berg Danmark passede som fod i hose til Formueplejes aktuelle fremtidsplaner.

Formueplejes ledelse indledte forhandlinger med ejeren, som var den meget store, franske finanskoncern BNP Paribas Investment Partners. I maj faldt brikkerne på plads, og Formuepleje kunne efter Finanstilsynets godkendelse af opkøbet i juli påbegynde det nye samarbejde, som også omfattede et samarbejde med den tidligere ejer, BNP Paribas Investment Partners.

Fastholde højt service- og informationsniveau

Niels B. Thuesen ser købet af Alfred Bergs Investeringsforvaltningsselskab som en stor fordel for Formueplejes kunder: "Købet af et nøglefærdigt selskab med erfarne medarbejdere og ekspertise betyder, at Formuepleje kan opretholde og udbygge den service, som investorerne i Formueplejeselskaberne er vant til, efter omdannelses- og migreringsprocessen fra investeringsselskaber til kapitalforeninger er tilendebragt (se side 26). Yderligere kan vi mere smidigt fortsætte med at kommunikere direkte med investorerne på flere forskellige platforme. Vi kan alt i alt yde et fortsat højt service- og informationsniveau," siger administrerende direktør for Formuepleje, Niels B. Thuesen.

Nye tilbud til Formueplejes kunder og Alfreds Bergs kunder

Med købet er det ambitionen, at vi på sigt vil kunne tilbyde vore kunderne en bredere produktpalette af opsparingsprodukter. Når vi vælger at købe Alfred Berg Danmark, indebærer det, at vi lettere vil kunne stå på mål for kvalitet af kapitalforvaltningen, herunder ikke mindst risikostyringen samt sikre, at Formueplejes værdier fortsat er i højsædet. Det vil sige ingen transaktionsindtjening og fuld transparens på omkostninger. Vi er således i gang med at se kapitalforvaltningen i Alfred Berg-foreningerne, som nu hedder Absalon Invest, nærmere efter i sømmene.

Skarpere investeringsmotor

Formuepleje har således indgået en aftale med bestyrelsen for Alfred Berg Invest om at styrke investeringsmotoren med de særlige spidskompetencer, Formuepleje har.

"Det er især inden for danske obligationer, globale aktier, forbrugsaktier, asset allokation, risikostyring og manager-selektion. Det vi gør, skal vi gøre rigtig godt - ellers skal vi outsource. Det vil sige, at hvor vi ikke selv har spidskompetencen, vil vi udvælge og foreslå nye porteføljemanagere til bestyrelsen for Alfred Berg Invest," siger Niels B. Thuesen. Og et eksempel på, at der er sat handling bag ordene, er, at Absalon Invest i sin forvaltning af danske aktier nu har valgt at outsource rådgivningen fremfor at insource.

Prisen for Alfred Berg Danmark

Det er Formuepleje Holding-koncernen, der har købt Alfred Berg Danmark. Det vil sige, at aktionærerne i de enkelte Formueplejeselskaber på ingen måde hverken har købt eller investeret i Alfred Berg Danmark. Det er aftalt mellem parterne, at prisen er fortrolig, men som det er sædvane i sådanne transaktioner, består prisen af en udbetaling plus en betaling i takt med den indtjening, Alfred Berg Danmark leverer til Formueplejegruppen.

To selskaber

Alfred Berg Danmark består foruden af investeringsforvaltningsselskabet også af et fondsmæglerselskab. Det har Formuepleje også købt, selvom vi i forvejen har et fondsmæglerselskab. Alfred Bergs Fondsmæglerselskab, der i øvrigt i begyndelsen af september skiftede navn til Absalon Capital A/S, Fondsmæglerselskab, varetager blandt andet markedsføring af Alfred Berg Invest over for en række store danske institutionelle kunder. Formueplejekoncernen har i forvejen en række personer med god forståelse for denne kundegruppes problemstillinger og vil derfor kunne styrke Absalon Capital Fondsmæglerselskab i denne opgave.

Formuepleje DNA

En af de kompetencer, som Formuepleje vil tilføre Alfred Berg Invest, er fokus på Formueplejes mission om at bevare og øge formuer. Det vil sige, at hvor en traditionel investeringsforening fokuserer på relative afkast i forhold til benchmark, er Formueplejes tilgang til investering at skabe absolut afkast. Det vil sige så positive afkast som muligt under de givne markedsvilkår.

"Alfred Berg Invest har for eksempel en afdeling med lange danske obligationer. Der forventes investeringsområdet ændret til det bredere 'Danske Obligationer'. Dermed bliver der åbnet for, at afdelingen i perioder med forventet rentestigning kan begrænse risikoen for kurstab ved en rentestigning. Det samme gælder den anden afdeling med udenlandske virksomhedsobligationer. Her vil det blive muligt i velvalgte perioder at skærme sig mod rentestigninger gennem investering i særlige renteafdækningskontrakter," siger Niels B. Thuesen. Han tilføjer, at generalforsamlingen allerede har besluttet, at de to afdelinger, Alfred Berg Invest har med danske aktier, vil blive fusioneret, og fremadrettet får de fusionerede afdelinger en ny aktiv forvalter, nemlig SEBs investeringsteam på danske aktier.

Generelt betyder Formueplejes ejerskab, at vi i løbet af andet halvår analyserer samtlige 13 investeringsforeningsafdelinger hos Alfred Berg grundigt med henblik på at forbedre afkastpotentialet. Det kommer til at betyde, at visse afdelinger vil blive foreslået fusioneret ind i andre. Alle porteføljemanagerne i de afdelinger, som vurderes at være levedygtige, er allerede blevet nøje vurderet, og nye managere vil løbende blive vurderet mod de eksisterende managere med det klare formål at øge afkastpotentialet. Desuden vil Formuepleje på sigt produktudvikle investeringspaletten og sammen med bestyrelsen præsentere nye attraktive afdelinger.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>