Centralbankerne styrer også i 2013

Stimulanser fra centralbankerne har givet medvind på både aktie- og obligationsmarkederne i 2012, og der er umiddelbart udsigt til, at centralbankerne fortsat vil yde en hjælpende hånd i 2013.

På trods af potentielle udfordringer i form af lav global vækst, europæisk gældskrise og den såkaldte amerikanske finanspolitiske afgrund, har investeringsklimaet i 2012 været meget mildt, og de fleste aktivklasser har givet ganske fornuftige afkast. Det kan virke lidt paradoksalt, at stort set alle investeringer har givet gode afkast samtidig, men det skyldes i høj grad de meget aktive centralbanker. Konsekvensen har da også været, at den amerikanske og især den europæiske centralbank har øget deres balancer betragteligt. Centralbankerne har pumpet enorme summer ud i systemet, og det har de finansielle markeder taget imod med kyshånd. Pengene skal jo placeres et sted, og selvom mange af pengene i første omgang primært er investeret i statsobligationer, så har de lave statsrenter medført, at mange investorer har søgt efter alternativer med lidt mere risiko for at få et højere afkast. Derfor har de mange penge fra centralbankerne bredt sig som ringe i vandet, og det har også haft en afsmittende effekt helt ud til aktiemarkedet.

Hvor længe er centralbankerne aktive?

Den meget lempelige pengepolitik fra centralbankerne har i den grad været medvirkede til at holde en hånd under de finansielle markeder. Spørgsmålet er blot, hvor længe det varer ved. Der er ikke umiddelbart udsigt til, at billedet vil ændre sig meget i 2013, for den amerikanske centralbank har givet tilsagn om yderligere opkøb, mens den europæiske centralbank står klar med pengepungen, hvis nogle af de gældsplagede europæiske lande anmoder om hjælp. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, om der sker bedring i økonomierne i disse lande, for det kan være signalet for centralbankerne til at lukke låget for pengekassen, og det vil have stor indflydelse på de finansielle markeder.

Langt til bedre tider

Umiddelbart er det svært at se lys for enden af tunnelen for den europæiske økonomi, hvor der er udsigt til meget lav vækst i en lang periode. Derfor vil fokus i høj grad være rettet mod den amerikanske økonomi, hvor væksten godt nok fortsat er lav i historisk sammenhæng, men der er bedring at spore især hos de amerikanske banker og på det amerikanske boligmarked. Omvendt er gælden hos den amerikanske stat vokset kraftigt, så derfor er det nødvendigt med opstramninger af finanspolitikken, hvilket vil dæmpe væksten i USA.

Negativ realrente reducerer gælden

Det kan umiddelbart være svært at finde en vej ud af de massive gældsproblemer, som mange af de vestlige lande kæmper med i disse år, når væksten samtidig er meget lav. Et historisk værktøj er at føre en økonomisk politik, så realrenten bliver negativ. Denne politik, der også kaldes finansiel repression, betyder, at renten i lande med store underskud bliver holdt lavere end inflationen, så noget af gælden bliver spist op af inflationen.

Det ligger sikkert i baghovedet hos den amerikanske centralbank, når de sørger for at holde de amerikanske renter kunstigt lave, og det kan også være et argument for, at der vil gå længere tid end normalt, før de begynder at ændre på deres lempelige pengepolitik. Så der er umiddelbart udsigt til, at 2013 også bliver et år, hvor centralbankerne vil sætte deres tydelige præg på dagsordenen.

Det er fortsat en lang sej kamp at kæmpe sig ud af gældsproblemerne især i de europæiske lande, og selvom den europæiske centralbank står klar i kulissen, så kan valg i Italien og Tyskland i 2013 betyde, at den europæiske gældskrise igen i perioder skaber nervøsitet på de finansielle markeder. Vi forventer dog fortsat, at centralbankerne vil holde en hånd under markederne også i 2013, så kraftige kursfald undgås.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>