Markedsvurdering juni: Centralbankerne slipper ikke tøjlerne

Selvom den amerikanske centralbank vil drosle ned på obligationsopkøbene, så holder centralbankerne generelt en hjælpende hånd under økonomierne og derved også under de finansielle markeder.

Formueplejeselskaberne har igen i andet kvartal af 2013 leveret ganske solide resultater på trods af større udsving på de finansielle markeder i de sidste par måneder. Det afspejler sig ved, at selvom både globale aktier og danske obligationer har givet negativt afkast i andet kvartal, så har alle Formueplejeselskaber leveret et positivt resultat i samme periode.

Det skyldes i høj grad, at Formueplejes aktieforvaltere har valgt de rigtige aktier, og derfor har det rent aktiebaserede Formuepleje LimiTTellus leveret et afkast på knap 3 procent i kvartalet, mens globale aktier har givet et svagt negativt afkast. Samtidig har obligations­beholdningen også styret helskindet igennem en periode med kraftige rentestigninger, hvilket afspejles ved, at det rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus har givet et positivt afkast på 1,6 procent, mens afkastet på danske realkreditobligationer har været negativt.

Selvom det absolutte afkast i andet kvartal ikke har været så højt, så ligger afkastet for 1. halvår i alle Formueplejeselskaberne på et meget tilfredsstillende niveau, og set over det seneste år har afkastet været imponerende, hvor den aktive forvaltning af både aktier og obligationer har båret frugt. Det er især værd at fremhæve selskabet med den højeste risiko, Formuepleje Penta, der har skabt et afkast på 43 procent i en periode, hvor aktiemarkedet til sammenligning er steget med godt 15 procent.

USA klar til at drosle ned

Den amerikanske centralbankchef, Ben Bernanke, har i høj grad sat dagsordenen i de sidste par måneder. Han annoncerede i maj, at yderligere forbedringer af den amerikanske økonomi kan medføre en opbremsning af centralbankens obligationsopkøb. På centralbankens møde i juni bekræftede Bernanke, at den vil drosle ned på opkøbene senere i år og helt stoppe med opkøb næste sommer, hvis økonomien udvikler sig som forventet.

Selvom det ikke var nogen overraskende udmelding, så er markedet alligevel blevet fanget på det forkerte ben, da markederne har været afhængige af disse stimuli fra centralbanken i en lang periode.

Med udsigt til færre obligationsopkøb er den tiårige amerikanske rente steget med næsten 1 procentpoint siden maj måned, som det fremgår af figuren på modsatte side. Disse rentestig­ninger har spredt sig som ringe i vandet til andre aktiv­klasser, da investorerne har droslet ned på risikovillig­heden af frygt for, at der ikke længere vil blive pumpet så meget likviditet ud. Det har medført endnu højere rentestigninger på mere risikable obligationer og aktiekursfald.

Det er lidt paradoksalt, at aktierne falder, når centralbanken har et positivt syn på aktivitets­niveauet i den amerikanske økonomi. Omvendt har aktiemarkedet også levet højt på disse stimulanser fra centralbanken, hvilket fremgår af figuren, hvor det kan ses, at aktiemarkedet er steget i de perioder, hvor centralbankerne har været på banen med ekstraordinære tiltag. Samtidig rejser spørgsmålet sig, om økonomien er stærk nok til at stå på egne ben.

Har satset stort - sætter det ikke over styr

Vi vurderer, at den amerikanske centralbank fortsat vil levere de stimulanser, der er nødvendige for at understøtte økonomien. Siden 2008 har centralbanken næsten firedoblet sin balance til et beløb svarende til 20.000 milliarder danske kroner. Så centralbanken har satset stort på at redde økonomien, og derfor vil de ikke lade opsvinget blive spoleret ved, at de finansielle markeder sender renterne markant op og aktierne ned. Derfor vil de højst sandsynligt forsøge at berolige markederne ved kun at drosle ned på stimuliene i takt med, at økonomien viser bedring. Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at den amerikanske økonomi er i bedring, og derfor bliver der løbende mindre behov for, at centralbanken pumper penge ud.

USA har også førertrøjen på i øjeblikket, væksten er fortsat forholdsvis moderat, men det virker til, at opsvinget er relativt bredt funderet. Især det amerikanske boligmarked har vist fremgang og kombineret med, at der løbende bliver skabt flere arbejdspladser, har de amerikanske forbrugere fået mere farve i kinderne og bruger flere penge. Samtidig er de offentlige finanser også i bedring, og det betyder, at der er mindre behov for finans­politiske stramninger.

Japansk centralbank på banen

I Japan har regeringen sat alle sejl til for at sætte gang i den japanske økonomi, og i den forbindelse har den japanske centralbank annonceret, at de vil gå i gang med massive opkøb af især japanske obligationer. Omfanget af disse opkøb svarer på månedlig basis til cirka to tredjedele af det beløb, som den amerikanske centralbank i øjeblikket pumper ud.

Spørgsmålet er også i hvor stort omfang, at de japanske investorer vælger at bruge penge til at købe aktiver udenfor Japan, men de mange penge, der flyder til markedet fra den japanske centralbank, vil sandsynligvis i et eller andet omfang kompensere for noget af det beløb, som den amerikanske centralbank drosler ned med.

Europæisk økonomi har fortsat problemer

Den europæiske økonomi hænger fortsat fast i en langvarig recession, gældskrisen ligger stadig som en skygge over økonomien, hvor de store offentlige besparelser er medvirkende til at forstærke den negative spiral.

Stigende utilfredshed i befolkningen som følge af hastigt voksende arbejdsløshed har medført, at de europæiske politikere har fået øjnene op for, at massive besparelser ikke kan stå alene, og der er behov for tiltag, der kan skabe vækst. Derfor er kravene til budgetunderskuddet i flere tilfælde også blevet lempet i de seneste måneder. Samtidig er der fortsat behov for en meget lempelig pengepolitik fra den europæiske centralbank, og vi forventer derfor fortsat, at de korte renter i Euroland vil forblive på et lavt niveau i en meget lang periode.

Så centralbankerne hiver ikke bare stikket ud, før de er helt sikre på, at opsvinget er bæredygtigt. Den amerikanske økonomi er dog langt foran i forhold til både den japanske og europæiske økonomi, og derfor vil den amerikanske centralbank også være først til at drosle ned. Så længe centralbankerne er på banen, vil de fortsat være med til at holde en hånd under de finansielle markeder.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>