Aktuel status: Fra selskaber til foreninger

Denne artikel giver et samlet overblik over processen med at migrere/flytte aktionærernes værdier fra de velkendte børsnoterede aktier til respektive nyoprettede foreninger. Artiklen bliver løbende opdateret og giver dermed et samlet overblik over alle relevante meddelelser siden 12. september 2012, hvor processen officielt blev indledt.

Fra og med den 8. januar 2014 er værdierne i de otte Formueplejeselskaber flyttet over i nyt regi af investerings- og hedgeforeninger. De gamle tømte aktier var børsnoterede indtil den 19. marts 2014, hvorefter de blev afnoteret. I maj/juni 2014 ændrede de 6 hedgeforeninger status til kapitalforeninger.

Onsdag, den 12. november 2014 er de gamle aktier indløst til indre værdi. Kursværdierne er udbetalt til depotets afkastkonto til følgende indre værdier pr. aktie:

Aktienavn Kurs
Optimum 1,74
Pareto 1,97
Safe 0,41
Epikur 3,26
Penta 1,06
Merkur 4,07
LimiTTellus 1,94
Fokus 3,12

 

 

 

 

 

 

 


Aktionærerne skal intet foretage sig, idet alle har modtaget brev fra Værdipapircentralen om indløsningen.

ARKIV:

12. november 2014
Alle aktier indløst via VP

5. august 2014
Proklama, Optimum
Proklama, Pareto
Proklama, Safe 
Proklama, Epikur
Proklama, Penta
Proklama, Merkur
Proklama, LimiTTellus
Proklama, Fokus

7. juli 2014
Indløsning, Optimum
Indløsning, Pareto
Indløsning, Safe
Indløsnng, Epikur
Indløsning, Penta
Indløsning, Merkur
Indløsning, LimiTTellus
Indløsning, Fokus    
    
4. juni 2014
Statusskifte, Pareto
Statusskifte, Penta
Statusskifte, Safe

23. maj 2014
Statusskifte, Epikur
Statusskifte, Merkur
Statusskifte, Fokus

13. maj 2014
Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger i de otte gamle selskaber.

22. april 2014
Sidste fase i overgangen fra aktier til foreninger er i gang 

20. marts 2014
På de ordinære generalforsamlinger i hedgeforeningerne vedtages statusskifte til kapitalforeninger
 
19. marts 2014
De syv gamle aktier blev afnoteret
 
5. marts 2014
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i de seks Formuepleje Hedgeforeninger, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus torsdag den 20. marts 2014. Statusskifte fra hedgeforeninger til kapitalforeninger. 
  
4. februar 2014
Formueplejeselskabernes anomdninger om afnotering fra handel på Nasdaq OMX er blevet imødekommet:

14. januar 2014
Meddelelser til OMX Nasdaq Copenhagen vedrørende afnotering af selskaberne fra børsen:


3. januar 2014
Der sendt meddelelser til OMX Nasdaq Copenhagen vedrørende udlodning af investeringsbeviser, læs meddelelserne her:

3. januar 2014
Der er afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i alle otte Formueplejeselskaber. Læs referaterne her:

 

11. december 2013
Bestyrelserne i de otte Formueplejeselskaber indkalder til ekstraordinære generalforsamlinger fredag den 3. januar 2014.

26. november 2013
Der er afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i alle otte Formueplejeselskaber. Læs referaterne her: 

13. november 2013
Vi har opdateret vores brochure om overgangen fra selskaber til foreninger. Læs brochuren her

11. november 2013
Formuepleje sender et orienterende brev til alle navnenoterede aktionærer, hvori vi blandt andet fortæller om fordelene ved migreringen, hvad denne kommer til at betyde for Formueplejeselskaberne (undtagen Fokus), og hvordan man som aktionær skal forholde sig. Læs brevet til aktionærerne i Formuepleje Optimum, Safe, Pareto, Epikur, Penta, Merkur og LimiTTellus her

Navnenoterede aktionærer i Formuepleje Fokus har også modtaget et brev om migreringen. Du kan læse brevet til aktionærer i Fokus her

6. november 2013
Bindende dokumentation: Svar fra SKAT vedrørende migrering

4. november 2013
Indkaldelser til ekstraordinære generalforsamlinger til afholdelse den 26. november 2013.

Processen med at migrere Formueplejeselskabernes aktionærer fra aktieselskaber til ejere af investeringsbeviser er nu så langt, at de praktiske betingelser og rammer for, hvordan selve migreringen kommer til at foregå, er på plads. Derfor indkalder bestyrelserne i Formueplejeselskaberne til ekstraordinære generalforsamlinger.

På generalforsamlingerne beder bestyrelserne om aktionærernes tilsagn om at igangsætte processen, hvor selskabernes værdier udloddes til aktionærerne i form af investeringsbeviser i de respektive hedgeforeninger efter et nærmere bestemt ombytningsforhold.

Her kan du læse i detaljer, hvordan det kommer til at foregå:

 

Tidligere offentliggjort information 

Dato

Beskrivelse

Selskab

Link

Oktober 2013

Artikel FORMUE 4/2013. Udsendes til alle navnenoterede aktionærer. Migrering - med så få bekymringer og så lidt papir som muligt. Artikel side 26. Kort omtale i leder på side 2.

 

Læs her

18. oktober 2013

Orientering om selskabets investeringer, idet der som et led i migreringen af selskabet er foretaget en emission i de respektive investerings/hedgeforeninger

Optimum

Læs mere

9. oktober 2013

 

Pareto

Læs mere

7. august 2013

 

Safe

Læs mere

24. oktober 2013

 

Epikur

Læs mere

27. august 2013

 

Penta

Læs mere

23. oktober 2013

 

Merkur

Læs mere

18. oktober 2013

 

LimiTTellus

Læs mere

 

 

 

 

14. oktober 2013

Artikel på formuepleje.dk. Migrering - med så få bekymringer og så lidt papir som muligt.

 

Læs her

3. oktober 2013

Artikel på formuepleje.dk. Fra børsnoterede selskaber til foreninger.

 

Læs her

27. september 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Der er et punkt på dagsordenen, hvor bestyrelsen informerer om status på migreringsprocessen.

Optimum

Læs mere

 

 

Pareto

Læs mere

 

 

Safe

Læs mere

 

 

Epikur

Læs mere

 

 

Penta

Læs mere

 

 

Merkur

Læs mere

 

 

LimiTTellus

Læs mere

 

 

 

 

25. september 2013

Offentliggørelse af årsregnskaber, hvori der er en redegørelse af status på migreringen.

Optimum

Læs mere

 

 

Pareto

Læs mere

 

 

Safe

Læs mere

 

 

Epikur

Læs mere

 

 

Penta

Læs mere

 

 

Merkur

Læs mere

 

 

LimiTTellus

Læs mere

 

 

 

 

Juli 2013

Artikel i FORMUE 3/2013. Udsendes til alle navnenoterede aktionærer. Fremtidssikring af vores 25-årige investeringskoncept.

 

Læs her

14. marts 2013 og 21. maj 2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med det formål at få aktionærernes opbakning til forslag fra bestyrelsen om at gå videre i processen med at migrere aktionærerne over i investerings/hedge/kapitalforeninger.

 

Optimum

Læs mere

 

 

Pareto

Læs mere

 

 

Safe

Læs mere

 

 

Epikur

Læs mere

 

 

Penta

Læs mere

 

 

Merkur

Læs mere

 

 

LimiTTellus

Læs mere

 

 

 

 

17. april 2013

Artikel på formuepleje.dk. Formuepleje på en ny og bedre måde.

 

Læs her

April 2013

Der afholdes Formueplejedage i april 2013 i både København, Aarhus og Vejle. Mindst 1200 aktionærer deltager.

 

 

April 2013

Artikel i FORMUE 2/2013. Udsendes til alle navnenoterede aktionærer. Formuepleje på en ny og bedre måde, side 30-31.

 

Læs her

Januar 2013

Artikel i FORMUE 1/2013. Udsendes til alle navnenoterede aktionærer. Bestyrelsens side. Fremsyn styrker Formueplejeselskaberne, side 28.

 

Læs her

November 2012

Der afholdes Formueplejedage i november 2012 i både København og Jylland. Mindst 1200 aktionærer deltager. 

 

 

Oktober 2012

Artikel i FORMUE 4/2012. Udsendes til alle navnenoterede aktionærer. Bestyrelsens side. Fokus på investorbeskyttelse, side 11.

 

Læs her

28. september 2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, hvor der er et orienteringspunkt om omdannelserne.

Optimum

Læs mere

 

 

Pareto

Læs mere

 

 

Safe

Læs mere

 

 

Epikur

Læs mere

 

 

Penta

Læs mere

 

 

Merkur

Læs mere

 

 

LimiTTellus

Læs mere

 

 

 

 

27. september 2012

 

Justering af administrationsaftaler/investeringsrammer. Implementering af 5-10-40-reglen for at være i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger som et led i forberedelsen til overgangen til hedge/kapitalforeninger.

 

Optimum

Læs mere

 

 

 

Pareto

Læs mere

 

 

Safe

Læs mere

 

 

Epikur

Læs mere

 

 

Penta

Læs mere

 

 

LimiTTellus

Læs mere

 

 

 

 

13. september 2012

Artikler på formuepleje.dk om migreringen

Forslag om omdannelse af Formueplejeselskaberne 

 


Læs mere

12. september 2012

Meddelelse sendes til fondsbørsen, hvorved processen officielt indledes.

 

Optimum

Læs mere

 

 

Pareto

Læs mere

 

 

Safe

Læs mere

 

 

Epikur

Læs mere

 

 

Penta

Læs mere

 

 

Merkur

Læs mere

 

 

 

LimiTTellus

Læs mere

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbreve udsendt i perioden fra 1.9.2012 til 4.11.2013, hvori vi omtaler migreringen

 

 

16. oktober 2013

:: FORMUE NYT :: Striden om US-budgettet og gældsloftet :: Moderate forventninger til US-regnskabssæson :: Migrering - med så få bekymringer og så lidt papir som muligt

 

 

2. oktober 2013

:: FORMUE NYT :: Formuepleje tjener 1,8 milliarder kroner til investorerne :: Fra børsnoterede selskaber til foreninger :: Månedsstatus: Bernanke overraskede markederne

 

 

13. juni 2013

:: FORMUE NYT :: Stærke aktieafkast siden nytår :: De 5 bedste investeringsråd :: Seks ekstraordinære generalforsamlinger afholdt

 

 

29. maj 2013

:: FORMUENYT :: Formueplejekoncernen køber Alfred Berg :: Formueplejeselskaberne er undervægtet i japanske aktier :: Ekstraordinære generalforsamlinger

 

 

17. april 2013

:: FORMUENYT :: Årets anden udgave af Magasinet FORMUE er udkommet :: Formuepleje på en ny og bedre måde :: Se hvilke investeringer du skal undgå

 

 

21. marts 2013

:: FORMUENYT :: Pas på lange obligationer :: Formuepleje styrket i troen på amerikanske finansaktier :: Ekstraordinære generalforsamlinger i Optimum og LimiTTellus

 

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>