4 investorfælder du bør undgå

Når det gælder investering, kan du nemt øge dit afkast, hvis du undgår de største og mest typiske investeringsfejl. Formuepleje har identificeret fire fælder, som du bør undgå i jagten på bedre afkast.

Investering er en svær disciplin. Det kræver både dyb indsigt i komplicerede økonomiske sammenhænge og en psykisk styrke til rationelt at håndtere svingturene på børsen. Det komplicerede stof og de følelsesmæssige udfordringer betyder, at det er nødvendigt at holde sig til nogle faste regler. Det vigtigste er at fastlægge en strategi. Formuepleje anbefaler køb-og-behold-strategien, hvor man holder fast i ens besluttede investeringshorisont, samt at investere i overensstemmelse med ens risikoprofil. Men det er ikke altid nok.

Fire fælder

Det er også vigtigt at kunne identificere de farer, der lurer, og undvige i tiden. Direktør for Formueplejeselskaberne Søren Astrup har årtiers konkret erfaring med investering, og giver her sine bud på nogle af de vigtigste fælder, som private investorer nemt kan undgå:

1. Falsk risikospredning

Læg ikke alle æg i samme kurv. Det ved alle investorer. Men det er vigtigt at investere så bredt, at den samme risikofaktor ikke rammer flertallet af ens investeringer samtidigt. Det er ikke risikospredning at investere i norske Statoil og hollandske Shell. Det er heller ikke risikospredning at investere i aktier inden for samme sektor eller region. Spredningen skal ske på både lande, regioner, sektorer og enkeltaktier.

"En korrekt spredning bør være på mindst 20 forskellige aktier og kræver et dybt kendskab til både de enkelte virksomheder og de makroøkonomiske påvirkninger," siger Søren Astrup.

2. Overvurdering af egne evner

Medmindre du arbejder med investering og har adgang til både informationer og har indsigt i komplicerede investeringsmæssige forhold, bør du passe på med at blive for glad for dine egne evner som investor. Alle kan tjene penge på aktier, når bare de stiger. Alle kan købe Novo Nordisk og læne sig tilbage og skåle med vennerne i takt med, at kursen farer op. Men investering kræver ydmyghed over for vurderingen af egne evner, hvor det handler om ikke at forveksle held med dygtighed.

"Derfor er mit bedste råd at investere langsigtet i en blandet portefølje af obligationer og kvalitetsaktier. Rebalancér porteføljen højst et par gange om året. Kan du undgå taberaktierne, er vejen til godt afkast banet," siger Søren Astrup.

3. Ingen måling af afkast

De færreste private investorer har en præcis overvågning af deres afkast. Her er det vigtigt at skelne mellem de renter og udbytter, der bliver udbetalt og den generelle kursstigning på værdipapirerne. En korrekt opgørelse over afkast efter skat kræver faktisk en omhyggelig bogføring og jævnlig opdatering i takt med udlodning, køb, salg og beskatning.

"Hvis ikke du ved, hvad dit afkast er, kan du heller ikke måle dine egne investeringsevner, og dermed ved du heller ikke, om et afkast på 10 procent er godt eller dårligt," siger Søren Astrup.

Han opfordrer større investorer til enten at få hjælp fra en revisor eller indgå en porteføljeaftale med en kapitalforvalter som Formuepleje.

4. For lav risikoprofil

Det er lige så forkert at have for lav som for høj risiko. Hvis investeringshorisonten er meget lang - det vil sige mere end 10 år - bør man overveje at påtage sig lidt mere risiko, end man måske lige tror, man kan håndtere.

"At fastlægge og fastholde sin risikoprofil er svært at gøre alene. Formuepleje anbefaler, at man går i tæt dialog med en professionel rådgiver, og at man løbende sparrer med rådgiveren om den aktuelle risiko," siger Søren Astrup.

Han tilføjer, at en af de største fejl, han ser hos private investorer med lang investeringshorisont, er, at de har for lav risiko. Er investeringshorisonten meget lang - det vil sige mere end 10 år - bør risikoprofilen være medium eller høj.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>