Stærke årsregnskaber

De børsnoterede Formueplejeselskaber kom ud af regnskabsåret 2011/2012 med et samlet resultat på over 1,3 mia. kr. Resultater som bestyrelserne finder meget tilfredsstillende. Samtidig er selskaberne kommet rigtig godt fra start i det nye regnskabsår.

Den meget konservative tilgang til risiko vil fortsat være i fokus i de kommende år. Strategien har især i de gearede Formueplejeselskaber vist sit værd, specielt i efteråret 2011, hvor Formueplejeselskaberne ikke blev "ramt" af perioderne med store kursfald på aktiemarkederne. I det netop påbegyndte regnskabsår har strategien igen vist sit værd.

"Vi er meget aktive i forhold til at styre risikoen på vores obligationsbeholdninger. Helt konkret har det betydet, at vi - selv i den periode hen over sommeren, hvor den toneangivende 10-årige rente er steget - har formået at tjene penge på obligationerne. At vi samtidig har låst vores funding fast, så vi p.t. låner til ca. 0-procentpoint inkl. bankens marginal, altså gratis! Det giver grobund for et godt afkast i de gearede selskaber den kommende tid. Og jeg vil gerne understrege, at vi kun låner i danske kroner, så det sker altså uden valutakursrisiko," fortæller Søren Astrup, der er direktør i Formueplejesleskaberne.

Afkastene i Formueplejeselskaberne i det seneste regnskabsår spænder fra 3,5 til 31 procent. Som det fremgår af figuren nedenfor, er det specielt de gearede selskaber, der har gjort det godt. Fokus, Pareto, Safe, Epikur og Penta har alle leveret afkast på 20 pct. eller mere, hvilket er mere end det dobbelte, set i forhold til det globale aktieindeks.

Stærke årsregnskaber

Følg kursudviklingen i Formueplejeselskaberne her.

"Styringen af risiko er naturligvis også vigtig ift. vores asset allocation og aktieporteføljerne. Her skal man hæfte sig ved, at vi fastholder en aktieandel på ca. 25% i porteføljerne. Samtidig er det vigtigt at understrege, at vi hele tiden har fokus på at anvende beskyttelsesstrategier, så vi undgår kraftige kursfald, hvis der igen opstår uro på aktiemarkederne. Det har vi løbende gjort de seneste 12 måneder og det vil vi fortsætte med. Sidst men ikke mindst er det værd at understrege, at udvælgelsen af enkeltaktier til Formueplejeselskaberne i dag foregår via CPH Capital. Deres store erfaring og gennemprøvede investeringsproces har skabt virkelig gode resultater de seneste 12 måneder, hvor de ligger nr. 1 blandt 260 konkurrenter indenfor globale aktieporteføljer hos ratingbureauet Morningstar. Jeg er sikker på, at det merafkast vil komme Formueplejeselskabernes aktionærer til gode i de kommende år," slutter Søren Astrup.

Se årsrapporterne:

Formuepleje Optimum

Formuepleje Pareto

Formuepleje Safe

Formuepleje Epikur

Formuepleje Penta

Formuepleje Merkur

Formuepleje LimiTTellus

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>