Solide obligationsafkast i Formuepleje med lav risiko

På trods af historiske lave renteniveauer har 2012 været endnu et godt år for obligationerne i Formueplejeselskaberne, hvor beholdningen af danske realkreditobligationer har givet meget fornuftige og stabile afkast. Det skal samtidig ses i lyset af, at risikoen på obligationsbeholdningen i Formueplejeselskaberne har været historisk lav.

Tjener på forskel mellem lånerenten og placeringsrenten

Strategien på obligationer har i 2012 været at holde risikoen lav og primært skabe afkastet i form af forskellen mellem den løbende rentebetaling på obligationerne og den ekstraordinært lave lånerente. I Formueplejeselskaberne er hovedparten af obligationerne lånefinansieret, så selvom renten på realkreditobligationerne er faldet til et meget lavt niveau, så er det vigtigt at holde sig for øje, at lånerenten er faldet næsten tilsvarende. Det har afspejlet sig ved, at Formueplejeselskaberne har lånt til negative renter i efteråret 2012. Derfor er det stadig attraktivt at låne til investering i realkreditobligationer, fordi forskellen mellem lånerenten og obligationsrenterne fortsat ligger på et fornuftigt niveau.

Meget små udsving

Effekten af strategien fremgår af nedenstående figur, der viser kursudviklingen på det rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus i forhold til udviklingen i den 10 årige rente. Det fremgår, at kursen på Formuepleje Fokus er steget støt og jævnt stort set over hele året, næsten uanset om renterne er faldet eller steget. Det skyldes, at følsomheden over ændringer i renterne har været meget lav, og afkastet som nævnt primært er skabt via forskellen mellem obligationsrenten og lånerenten. Denne lave følsomhed bevirkede, at renteændringer har haft minimal indvirkning på afkastet både i maj måned, hvor renterne faldt kraftigt, og i perioden fra slutningen af maj måned til medio september måned, hvor den 10 årige rente steg med 0,45 pct.-point. I sidstnævnte periode har Formuepleje Fokus skabt et positivt afkast på 6,8 pct. Så den løbende renteforskel er med til at genere et fornuftigt og jævnt afkast på obligationer, også i perioder med stigende renter.

Formuepleje_rente_2012

Vi tjener også penge på obligationer, når renterne stiger

Samlet set kan vi godt tjene penge på obligationer, selvom renterne stiger. Afkastet på obligationerne er meget robust og vil være positivt, selv ved rentestigning på op til 1,5 pct.-point på 12 måneders horisont. Vi forventer, at renterne vil stige i 2013 fra de nuværende meget lave niveauer. Dog med den krølle, at der fortsat er udsigt til meget lave korte renter, på grund af de europæiske banker har lånt enorme beløb af den europæiske centralbank, og alle disse penge i omløb skal placeres et sted, og derfor vil de korte renter ikke stige nævneværdigt. Omvendt er der større risiko for, at de lange renter stiger, hvis der kommer positive signaler fra den amerikanske økonomi eller der sker fremskridt i den europæiske gældskrise. Derfor har vi positioneret os til stigende renter ved at have negativ følsomhed overfor ændringer i de lange renter, så vi tjener penge, hvis de lange renter stiger. Omvendt har vi positiv følsomhed overfor ændringer i de korte renter, men samlet set er risikoen over renteændringer meget lav.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>