Regnskaber marginalt bedre

Små to uger inde i den amerikanske regnskabssæson har flere selskaber end normalt overrasket positivt. Alligevel er status, at selskaberne i gennemsnit leverer som forventet.

Forrige tirsdag startede den amerikanske regnskabssæson for 1. kvartal 2012 officielt med regnskabsaflæggelse fra aluminiumsproducenten Alcoa. Som altid, er der stor fokus på hvad de enkelte selskaber kan berette om, og hvordan de ser på fremtiden. I denne regnskabssæson er der, efter vores overbevisning, grund til at følge ekstra godt med, idet der er en række forhold, der gør sig gældende. Et af de afgørende forhold er, at det amerikanske aktiemarked er steget cirka 10% i 1. kvartal, hvorimod indtjeningsestimaterne er faldet med omkring 2%. Det vil sige at aktierne er steget, mens forventningerne til det der på længere sigt bør trække aktierne, nemlig indtjeningen, er faldet. Det gør, at det amerikanske aktiemarked er blevet dyrere, målt på prisen i forhold til indtjeningen, gående ind i regnskabssæsonen. Derfor er det vigtigt at selskaberne - modsat 4. kvartal 201 - som minimum indfrier de forventninger, der ligger til selskaberne, men helst overgår disse, for på kort sigt, at kunne fortsætte aktiekursstigningen.

Markedet venter i 1. kvartal 2012 en indtjeningsvækst på cirka 6%, hvilket ligger marginalt over væksten i 4. kvartal 2011. Indtjeningsvæksten forventes at komme fra Finans, Industri og IT, mens Tele, Materialer og Cyklisk Forbrug ventes at påvirke udviklingen negativt. Med 86 aflagte regnskaber ud af 500 (17%) viser regnskaberne en samlet indtjeningsvækst på 6,2% anført af Industri, Energi og Finans. Dårligste sektor har været Materialer, stærkt påvirket af Alcoa, med en samlet vækst på -17,6%. Andelen af selskaber, der har overrasket positivt, ligger i øjeblikket forholdsvist højt (84%), hvor det historiske snit ligger på cirka 65%. IT sektoren, som forventes at være en af drivkræfterne i den samlede indtjeningsfremgang, ligger i øjeblikket blot med en indtjeningsvækst på 3,2% efter en fjerdedel af sektorens selskaber har aflagt regnskab. Baggrunden for at væksten i IT ikke ligger højere er, at Apple, som gennem sin størrelse, har afgørende betydning for sektorens indtjening. Hvis man renser den 12% indtjeningsvækst man venter i IT for Apples indtjeningsvækst, havner man på en samlet sektor vækst på blot 4%. Apple forventes således at have en 8%-points vækstbetydning for IT sektoren.

I Formueplejes aktieportefølje har vi, på sektorniveau, placeret os defensivt med et total fravalg af materialeselskaber og banker. Endvidere har vi bl.a. overvægtet Stabilt Forbrug for at opnå en høj indtjeningsstabilitet. Baggrunden er, at vi på trods af en bedring i selskabernes indtjening, forsat ser betydelige risici bl.a. i form af gældskrise i Sydeuropa, risiko for vækstopbremsning i Kina og uroligheder i Mellemøsten og Iran.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>