Markant merafkast på aktier i Formuepleje i 2012

2012 udviklede sig til et godt år for aktier med samlet afkast for verdensmarkedet på 15,8 pct., mens Formueplejes aktieportefølje formåede at opnå et afkast på 19,0 pct. - svarende til et merafkast på 3,2 pct.-point før omkostninger. Dette skete samtidig med, at risikoen på aktieporteføljen blev holdt under niveauet for verdensmarkedet.

2012 udviklede sig til et godt år for aktier med samlet afkast for verdensmarkedet på 15,8 pct., mens Formueplejes aktieportefølje formåede at skabe et afkast på 19,0 pct. - svarende til et merafkast på 3,2 pct.-point før omkostninger. Dette skete samtidig med, at risikoen på aktieporteføljen blev holdt under niveauet for verdensmarkedet.

Aktiestigninger på trods

Den positive udvikling i 2012 på de globale aktiemarkeder kommer på trods af intens fokusering på en række begivenheder, der havde potentialet til at sende markedet markant ned. Blandt disse begivenheder har selvfølgelig været den forsatte udvikling af gældsproblemerne i Sydeuropa og deres mulige effekt på resten af Europa og Verden. Også en hård kinesisk vækstopbremsning var i foråret 2012 et af de temaer, der fik aktierne til at falde tilbage. Senest har der været fokus på budgetudfordringerne i USA, den såkaldte Fiscal Cliff problematik, som havde en negativ påvirkning af aktieafkastet i starten af november måned, men hvor markederne efterfølgende igen er steget på forventningen om, at de amerikanske politikere vil finde en løsning før årets udgang.

En væsentlig del af forklaringen på kursudviklingen i 2012 skal findes i de tiltag, som henholdsvis den Europæiske- og Amerikanske Centralbank (ECB og FED) indikerede og gennemførte hen over sensommeren. I Europa lancerede ECB det såkaldte OMT-program (Outright Monetary Transactions), der har til formål at spænde et sikkerhedsnet ud under den europæiske økonomi, og i USA lancerede FED opkøb af realkreditobligationer for at presse renten ned for de amerikanske boligejere. Begge tiltag sendte for alvor optimismen tilbage på aktiemarkedet og lagde kimen til en meget stor del af dette års aktiekursstigning.

Navne i porteføljen

Blandt de bedst performende selskaber i porteføljen kan især nævnes selskaber inden for Finans, hvor Formuepleje øgede eksponeringen markant først på sommeren. Således er rating-bureauet Moody's steget med 52 pct. i 2012. Også selskaber som Novo Nordisk (+40 pct.), Aker Solutions (97 pct.) og SAP (54 pct.) har bidraget positivt.

På den negative side har det specielt været enkelte IT-selskaber, der har trukket porteføljen i den forkerte retning. Her kan nævnes Nokia (-9 pct.) og Hewlett Packard (-43 pct.) samt den tyske engrosgigant, Metro, med et samlet afkast på -18 pct.

Sektorvægte

Ser man på det generelle aktiemarked, er der tale om positive afkast på otte ud af de ti sektorer. I front ligger Finans og Cyklisk Forbrug med afkast på 25 pct. og 21 pct. efterfulgt af de to stabile sektorer: Sundhed og Industri med afkast på henholdsvis 15 pct. og 13 pct.

I bunden ligger Forsynings- og Energisektorerne med negative afkast på -2 pct. og - 0,5 pct. Specielt energisektoren har haft det svært i 2012 med en volatil oliepris og en indtjening, der har været under pres.

Sammenligner man Formueplejes sektoreksponering med det generelle marked, har Formuepleje haft et negativt afkastbidrag på primært én sektor, nemlig IT. Samlet har sektoren bidraget negativt med cirka 1 pct.-point. De øvrige sektorer domineres af positivt performancebidrag, hvor blandt andet Energi, Cyklisk Forbrug, Materialer med flere, alle ligger med markante positive bidrag.

Formuepleje har fokus på bolden

Ud af de 3,2 pct.-point, der er blevet genereret i merafkast, stammer en forholdsmæssig stor del fra aktieselektion - eller evnen til at vælge de rigtige selskaber. Formueplejes fokus er hele tiden at identificere de selskaber, der over tid vil kunne generere et bedre afkast end det generelle aktiemarked. Valget af det rigtige aktieselskab overskygger dermed det strategiske valg af, om en specifik sektor eller geografisk region skal over- eller undervægtes i porteføljesammensætningen.

Det betyder også, at det merafkast, der på aktieporteføljen er blevet skabt i 2012, skyldes en aktiv styring, hvor en af de største bevægelser har været et markant opkøb af amerikanske finansielle selskaber hen over sommeren. Således ligger aktieporteføljen nu med en markant overvægt, primært i amerikansk Finans - en overvægt, der skyldes udbuddet af attraktive amerikanske selskaber mere end et strategisk valg af hele den globale finanssektor (læs i øvrigt mere om denne rotation i næste nummer af Formue, der udkommer i starten af januar).

Samlet er der tale om et meget tilfredsstillende aktieresultat i 2012. 19,0 pct. i afkast på aktieporteføljen svarende til et merafkast på 3,2 pct., når vi sammenligner os med det generelle aktiemarked. Formuepleje vil i 2013 forsat holde fokus skarpt rettet mod valget af de rigtige virksomheder og derigennem forsøge at skabe et merafkast samtidig med, at risikoen holdes i kort snor.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>