Lave renter ingen hindring

Trods det historisk lave renteniveau leverer realkreditobligationerne i Formueplejeselskaberne fortsat et fornuftigt afkast. Renterne skal falde yderligere op mod en procent og eller stige med næsten to procent for at skade afkastet. Begge scenarier mener vi er helt usandsynlige lige nu.

Danske renter er faldet kraftigt og ligger på rekordlave niveauer. Det skyldes i høj grad gældskrisen i Euroland, som får investorerne til at søge sikkerhed i danske obligationer. Med de nuværende lave renteniveauer er spørgsmålet, om der er yderligere potentiale i danske obligationer. Vi vurderer, at der er stadig er fornuftige afkastmuligheder i danske realkreditobligationer, hvis risikoen holdes i stramme tøjler.

Sikkerhed i højsædet
I Formueplejeselskaberne prioriterer vi en høj grad af sikkerhed. Derfor investerer vi i øjeblikket udelukkende i meget sikre danske realkreditobligationer med en lav rentefølsomhed. Vi vurderer også, at renteniveauet generelt er lavt, og har derfor løbende positioneret os til stigende renter. Det betyder, at følsomheden overfor ændringer i renterne er meget lav på obligationsbeholdningen. Så afkastet på obligationerne i Formueplejeselskaberne vil rent faktisk blive forbedret, hvis renterne stiger i løbet af det kommende år, hvilket fremgår af nedenstående figur. Hvis renteniveauet er uforandret om 12 måneder, vil afkastet på obligationerne være ca. 1,2%, mens hvis renterne stiger med 0,5%-point, vil afkastet stige til 1,65%. Det skyldes, at stigende renter vil få færre låntagere til at omlægge deres 5%-realkreditlån og det kommer Formueplejeselskaberne til gode i form af færre udtræk på vores beholdning af 5%-realkreditobligationer. Derfor vil det samlede afkast på 5%-obligationerne blive lidt højere, hvis der kommer moderate rentestigninger.

Figur1

Figur 1: Baseret på obligationsbeholdningen i Formueplejeselskaberne. Ved rentefald/rentestigning er der forudsat parallelforskydning af rentekurven. Ved Formueplejes forventninger er der forudsat uændret korte renter og stigende lange renter.

Afkastet på beholdningen vil på 12 måneders sigt først blive negativt, hvis renterne stiger med op mod 1,75%-point, hvilket virker meget usandsynligt med de nuværende vækst- og inflationsudsigter. Hos Formuepleje er det vores forventning, at de korte renter fortsat vil være meget lave i det kommende år. Det skyldes dels at den europæiske centralbank højst sandsynligt sænker renten i løbet af sommeren, og dels at de europæiske banker svømmer i likviditet de næste par år efter den europæiske centralbank har lånt enorme summer til bankerne. Til gengæld forventer vi, at de længere markedsrenter vil stige i løbet af det kommende år, hvis frygten på de finansielle markeder aftager lidt, og de europæiske politikere formår at opbygge et troværdigt værn omkring Spanien. Hvis vores forventning om uændrede korte renter og stigende lange renter holder stik, vil afkastet på obligationsbeholdningen stige til 2,2%, jf. figuren. Det skyldes, at vi har markant overvægt i korte obligationer, og samtidig afdækket os mod stigende lange renter. Så vi forventer, at vores realkreditobligationer vil give et afkast på ca. 2% på 12 måneders sigt

Rentemotoren brummer lystigt
Selvom afkastet på obligationerne er blevet lavere, så er det fortsat attraktivt at benytte sig af lånefinansieret køb af realkreditobligationer. Det skyldes, at Formueplejeselskabernes finansieringsrenter er historisk lave, da lånerenterne i danske kroner aktuelt i gennemsnit ligger på under 0,30% inkl. marginal til bankerne. En vigtig årsag til denne lave lånerente er, at vi stiller meget sikre realkreditobligationer til sikkerhed for lånet. Så selv når der tages højde for låneomkostninger, er det stadig mulighed for fornuftige afkast i de Formueplejeselskaber, der benytter sig af lånefinansiering. Nedenstående figur viser investeringsafkastet af obligationerne i Formuepleje Safe på 12 måneders horisont.

Obligationer_Figur2

Figur 2: Forudsat gearing i Formuepleje Safe på ca. 2,4. Ved rentefald/rentestigning er der forudsat parallelforskydning af rentekurven. Ved Formueplejes forventninger er der forudsat uændret korte renter og stigende lange renter. 

 Selv når der tages højde for lånerenter, vil obligationsafkastet være på 2,7% ved uændret renteniveau og stigende til knap 4%, hvis renterne stiger med 0,5-0,75%-point. Hvis vores scenarie om uændrede korte renter og stigende lange renter holder stik, vil afkastet i Formuepleje Safe blive ca. 5,3%. Set i forhold til aktuelle renteniveau, er det et meget fornuftigt afkast. Samtidig skal det bemærkes, at risikoen på disse obligationer er meget lav, kreditkvaliteten er meget høj (danske realkreditobligationer har AAA-rating hos S&P), følsomheden overfor renteændringer er meget lav og endeligt er finansieringen i danske kroner, så der er ingen valutakursrisiko på finansieringsdelen. Så selv med en meget lav risiko på beholdningen og med et meget lavt renteniveau er der fortsat udsigt til, at obligationerne er en understøttende faktor til at skabe til stabilt afkast med en lav risiko i Formueplejeselskaberne. 

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>