Iran-ballade er skidt for væksten

Frygten for en væbnet konflikt mellem Iran og Israel/USA har hævet risikopræmien markant og fået olieprisen til at stige gennem de seneste måneder. I tilfælde af krig vurderes det, at olieprisen yderligere vil kunne stige op imod 50% (se note 1).

Det er klart, at et sådan olieprischok vil få konsekvenser for den spirende økonomiske vækst, vi ser i øjeblikket. En prisstigning på bare 10 dollar vurderes til at kunne reducere den globale vækst med op imod 0,4%-point (se note 2).

Udviklingen i prisen på råolie 

Analyser over effekten af olieprischok viser, at aktiemarkedets sektorer naturligt nok reagerer forskelligt på kraftige olieprisstigninger. Alle sektorer må forventes, at komme under pres ved et olieprischok, men værst ramt er typisk de forbrugsafhængige industrigrupper såsom auto, hoteller, restauranter, detailsalg og varige forbrugsgoder (se note 3).

I Formueplejes aktieportefølje indgår energisektoren aktuelt med en vægt på 13%. Faldende oliereserver og højere omkostninger til identificering og udnyttelse af nye reserver gør, at vores fokus er rettet mod selskaber inden for olieservice. Disse selskaber profiterer af det stigende investeringsniveau og vil, i tilfælde af en stigende oliepris, kunne forvente yderligere investeringsfokus. 

Aktieporteføljen er endvidere investeret i store integrerede energiselskaber, der som udgangspunkt vil kunne håndtere en forstyrrelse i Hormusstrædet. Kort sagt ligger vores fokus, i energisektoren, på selskaber der profiterer af det stigende strukturelle investeringsniveau, hvor en stigende oliepris, over tid, vil være fordelagtigt, samt store energiselskaber hvor risikoen vurderes at være veldivercifiseret.

1) Rundspørge blandt energianalytikere 
2) Analyse foretaget af UBS 
3) Analyse foretaget af Morgan Stanley