Ingen grund til panik

Den europæiske gældskrise er tilbage på forsiderne, men det er Formueplejes klare holdning, at hysteriet er overdrevet. Specielt de amerikanske selskaber har vist styrke i den netop afsluttede regnskabssæson, så derfor mener vi, at det lige nu er vigtigt at bevare roen og have fokus på potentialet samt ikke mindst de muligheder, der byder sig netop nu.

De seneste uger har den tiltagende uro dog sat sit præg på de finansielle markeder, hvilket har ført til fald i de fleste ledende aktieindeks. De klassiske Formueplejeselskaber er dog faldet mindre end markederne generelt. Formuepleje Safe er faldet 1,6 procent siden 1. maj, mens danske aktier har mistet 3 procent, europæiske aktier er nede med 4,6 procent og verdensindekset er faldet 2,8 procent tilbage.

Forklaringen på de klassiske Formueplejeselskabers relative gode performance skal først og fremmest findes i korrelationsgevinsterne, da obligationsporteføljerne har klaret sig godt. Samtidig har ingen af selskaberne bankaktier i porteføljerne, hvilket også har bidraget positivt, da specielt de store europæiske banker har fået tæsk de seneste uger.

Gældsuhyret igen på fri fod

Indtil udgang af april, så det ellers ud til at være lykkedes den europæiske centralbank (ECB) at lægge låg på uroen. Midlet var massive udlån på mere end 1.000 mia. euro til den europæiske banksektor, som i høj grad brugte pengene til at opkøbe statsobligationer i de kriseramte sydeuropæiske eurozonelande. Den manøvre fjernede - desværre kun midlertidigt - det mest tydelige symptom på gældskrisen; de høje statsobligationsrenter i Spanien og Italien.

Som vi tidligere har beskrevet, så har Formuepleje aldrig haft troen på, at ECBs massive udlån, og alle de øvrige tiltag eurolandene hidtil har vedtaget, ville være tilstrækkeligt til at kvæle problemerne i Sydeuropa som helhed og i Grækenland i særdeleshed.
Læs:  EU klar til Grækenlands fallit

 Det var derfor ingen overraskelse for Formuepleje, at gældskrisen i begyndelsen af maj igen kom i fokus ad to omgange. Først valgte den spanske regering (delvist) at nationalisere landets tredjestørste bank, Bankia efter store tab. Investorerne frygter nu, at flere spanske banker vil følge efter, så den spanske banksektor - som det var tilfældet i Irland i 2009 - rammes af en kollektiv kollaps.

Investorerne frygt steg yderligere efter, at 60 procent af grækerne stemte på partier, som ikke vil acceptere de besparelser, som var Eurolandenes betingelse for den seneste redningspakke. Efterfølgende har det ikke været muligt at danne en ny regering, så befolkningen skal derfor til stemmeurnerne igen i starten af juni.

Det ligner en overreaktion

At aktiemarkederne har reageret så kraftigt, som det er tilfældet, virker dog paradoksal. For den netop afsluttede amerikanske regnskabssæson var næsten udelukkende en positiv fortælling med god udvikling i både selskabernes omsætning og indtjening. En udvikling, der ser ud til at kunne fortsætte i de kommende kvartaler.

Samtidig er Formueplejes aktieportefølje på sektorniveau investeret mod de defensive sektorer med en høj grad af indtjeningsstabilitet. Det betyder blandt andet, at aktieporteføljen har knap 20 procent investeret i Stabilt Forbrug, hvor markedet blot ligger med en vægt på 11 procent. Stabilt Forbrug dækker eksempelvis over selskaber inden for salg af fødevarer, bryggerier og apoteker - alt sammen noget, der vil være efterspørgsel efter uanset om Grækenland går fallit eller ej.

Vi har hele tiden vurderet, at et scenarie med en græsk exit fra Eurozonen vil være negativt for aktiemarkederne på helt kort sigt. På mellem- og lang sigt vil en afklaring af situationen dog helt klart være positivt, da det vil flytte fokus over mod de fundamentalt set sunde forhold på aktiemarkederne.

Vi forventer dog, at gældskrisen fortsat vil være øverst på dagsordenen i de kommende måneder, så vi fastholder vores forsigtige strategi med en defensiv aktieportefølje og en obligationsportefølje udelukkende bestående af sikre danske realkreditobligationer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>