Indtjeningen slår reviderede forventninger

Regnskaberne for 2. kvartal har overrasket positiv, men usikkerheden omkring indtjeningen i de kommende kvartaler er stor. Det er helt i tråd med Formueplejes forventninger, så vi fokuserer fortsat på større velkonsoliderede selskaber med et stærkt cashflow og en vedvarende stærk indtjeningsprofil.

Op til starten på den amerikanske regnskabssæson for godt en måned siden blev forventningerne til indtjeningen justeret kraftig ned. Det skyldtes at det negative forhold mellem dårlige og positive udmeldinger fra selskaberne var på det højeste niveau i flere årtier.

73 selskaber nedjusterede op til regnskabssæsonens start, mens blot 29 selskaber opjusterede. Samtidig bevirkede dårlige nøgletal, usikkerhed omkring den globale vækst - herunder specielt den kinesiske - samt den fortsatte usikkerhed vedrørende gældsproblemerne i Sydeuropa, at analytikerne sænkede deres estimater til den forventede indtjening i de amerikanske selskaber ganske kraftigt. Samlet set var forventningen i markedet en indtjeningsvækst på omkring 5 pct. i andet kvartal.

Under 10 pct. af selskaberne i S&P 500 mangler i skrivende stund at rapportere, men status er p.t, at omsætningen er uændret, mens indtjeningen er vokset med 5,4 pct.

Stor forskel på sektorerne

Selve aflæggelsen af regnskaberne har været blandet, men man kan i høj grad argumentere for, at den har været todelt. Råvaresektorerne Energi og Materialer har i 2. kvartal igen oplevet et markant pres på indtjeningen. Indtjening og omsætning kom godt nok ind som ventet, men det var også i netop disse to sektorer, at vi oplevede de største nedrevideringer i estimaterne i månederne op til regnskabssæsonens start.

På den positive side er det Finans- og Industrisektoren, der har stået for den største indtjeningsmæssige fremgang. Samtidig er det også her, at selskaberne har overrasket mest i positiv retning. Finanssektoren har blandt andet oplevet en bedring af kreditkvaliteten, hvilket har bevirket en bedring i bankernes nedskrivningsprofil, og sideløbende har der været stigende indtægter fra konverteringsgebyrer på grund af det lave renteniveau.

Forventningerne sænkes

Ser vi frem mod 2. halvår af 2012 bliver estimaterne i øjeblikket revideret ned som følge af selskabernes konservative udmeldinger her i 2. kvartal. Samtidig ser vi i øjeblikket stigende inputomkostninger, som i en kombination med en styrkelse af dollaren i forhold til bl.a. euro, begynder at påvirke de amerikanske eksportvirksomheder.

Indtjeningen i 2013 ventes i øjeblikket at stige med 12 pct., hvilket i vores optik er for højt. Vi ser derfor en stor risiko for at 2013 estimaterne over de kommende to kvartaler vil blive sænket. De seneste mange kvartaler har omkostningstilpasninger i selskaberne været en vigtig drivkraft for indtjeningsvæksten. Marginerne er nu så høje, at det fremadrettet er omsætningsfremgang der for alvor skal trække indtjeningen. Godt nok har selskaberne en høj driftsmæssig gearing, men med de usikkerhedsmomenter der stadig findes i global økonomi, så mener vi, at det er tvivlsomt om omsætningen kan vokse nok til at opnå en gennemsnitlig indtjeningsvækst på 12 pct. i 2013.

På baggrund af ovenstående bør det understreges, at selskaberne i Formueplejeselskabernes aktieporteføljer i høj grad består af større velkonsoliderede selskaber med fokus på et stærkt cashflow og en stærk indtjeningsprofil. Samtidig er et af kriterierne i udvælgelsen, at selskaberne har en vedvarende konkurrencemæssig fordel.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>