Højt afkast – lav risiko

3 år efter aktiemarkederne ramte bunden har Formueplejeselskaberne leveret stærke afkast. Når der justeres for risikoen bliver det endnu bedre. Også i 2012 er vi kommet godt fra land.

Optimismen var udtalt på finansmarkederne i første kvartal. Det skyldtes primært aftagende frygt for den europæiske gældskrise, samt stærke nøgletal i USA, især omkring stigende beskæftigelse.

Det gav både stigende aktie- og obligationsmarkeder, hvilket betød at samtlige Formueplejeselskaber leverede positive afkast. Især Formueplejeselskaberne med mange aktier har profiteret af de stigende markeder. Det rent aktiebaserede selskab uden gearing, Formuepleje LimiTTellus, samt investeringsforeningen Globus, indhentede dermed tabene fra sensommeren 2011 og faktisk mere til.

Afkast mellem 80-125% på 3 år

Den 9. marts 2009 var dagen, hvor de fleste aktiemarkeder endegyldigt bundede ud under finanskrisen. Dermed har vi ved indgangen til andet kvartal 2012 netop passeret treårsdagen for aktiebunden. De seneste tre år har dog ikke kun været præget af kursstigninger på aktiemarkederne, hvilket specielt aktiedykket i eftersommeren 2011 var bevis på.

Samlet set er det globale aktieindeks (MSCI inkl. udbytter) dog steget knap 70% de seneste 3 år. Til sammenligning har de klassiske Formueplejeselskaber i samme periode leveret afkast til investorerne på mellem 80% og 126%!

Afkastkvalitet

Et er at levere et højt afkast i et stigende marked. Noget andet er, at vi som kapitalforvalter også til hver en tid, vil kunne stå på mål for den risiko, der er taget. Derfor måles kvaliteten af et afkast altid ved at sætte afkastet i forhold til risikoen. Det klassiske mål for det risikojusterede afkast er Sharpe-ratioen, opkaldt efter William Sharpe der fik Nobelprisen i økonomi i 1990.

Jo højere denne ratio er des bedre. I tabellen på modstående side ses Sharpe-ratioen for de klassiske Formueplejeselskaber sammenlignet med aktie og obligationsmarkederne. Samtlige Formueplejeselskaber har højere Sharperatios end både aktie- og obligationsmarkederne. Dette viser derfor tydeligt, at der er leveret et godt afkast samtidig med, at risikoen har været ganske lav.

For at skabe overblik kan det risikojusterede afkast også vises grafisk som i figur 2. Her ses de årlige afkast og risici for de klassiske formueplejeselskaber sammenholdt med aktier og obligationer siden den første april 2009. Den buede linje i figur 2 illustrerer den såkaldte effieciente rand.

Denne rand viser, hvordan man ved at øge eller mindske sin andel af aktier eller obligationer, har kunnet øge eller mindske både afkast og risiko. Formuepleje Optimum vil naturligt ligge på denne linje.

Det ses således også, at samtlige Formueplejeselskaber som anvender fremmedfinansiering, har skabt et overlegent afkast i forhold til risikoen og alle andre kombinationer af aktier og obligationer. Vores anvendelse af "tangentporteføljeteorien" har således virket særdeles godt i perioden.

På vores hjemmeside kan De løbende følge med i både afkast og risiko i de forskellige Formueplejeselskaber, via vores afkast- og risikobibliotek.

Vær frygtsom, når andre er grådige…

Selvom markederne har været ganske positive i 2012, lurer der stadig mange risici under overfladen. Således er den europæiske gælds- og eurokrise ikke løst. Der er nærmere tale om, at ECB har spændt et sikkerhedsnet ud under bankerne, så et systemnedbrud i den finansielle sektor synes forhindret. Der er dermed ikke langt til, at markederne igen kan blive nervøse over en lang række af de risikofaktorer, som også var gældende ved årets start, såsom holdbarheden af den globale vækst, geopolitisk uro osv. På den baggrund har vi stadig fokus på at have en lav risiko. Det betyder fortsat, at vores aktieporteføljer er ganske defensive i både sektor- og aktievalg. Tilsvarende holdes risikoen i obligationsporteføljerne i meget kort snor. Det betyder, at porteføljerne er positioneret mod, at de rekordlave renter godt kan stige noget, uden at det påvirker porteføljerne betydeligt.

Sidst men ikke mindst holdes risikoen lav i de selskaber, der anvender lånefinansiering, idet vi som udgangspunkt kun låner i danske kroner, dog alternativt med en mindre andel i euro. Med andre ord er vi en smule "frygtsomme" p.t. og lægger strategien derefter.

Figur 3 

Real BNP-vækst - forventninger. Hovedscenarie og konsensus
% YoY 2012 Formuepleje 2012 konsensus*
Europa -0,10% -0,40%
USA 2,30% 2,20%
Japan 1,50% 1,60%
Kina 8,10% 8,30%
Udviklede økonomier  1,60% 1,50%
Verden  3,50% 3,50%
Kilde: *Consensus Economics, Economist, IMF, og Bloomberg.
 

Udgangspunktet i de følgende tabeller og figurer (side 32-36) er de samlede investeringsmandater under forvaltning hos Formuepleje. Der er altså tale om en gennemsnitsbetragtninger, hvorfor billedet for de enkelte investeringsprodukter kan afvige helt eller delvist. De præsenterede forventninger er udelukkende udtryk for Formueplejes skøn på udgivelsesdatoen, og kan ikke erstatte læserens egen vurdering.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>