Formuepleje låner gratis

Mens både virksomheder og private beklager sig over høje bankrenter, låner Formueplejeselskaberne til nul pct. Det kan lyde helt sort, men det er virkeligheden lige nu. Læs forklaringen på den højst usædvanlige situation.

Gennem det seneste år er vi ofte blevet spurgt, om det egentlig er fornuftigt at investere i obligationer for lånte penge, når renten er kommet så langt ned, som det har været tilfældet over de seneste 12 måneder.

Svaret er ja! For det helt centrale for Formueplejeselskaberne er, at det i den samme periode er gået fra at være billigt at låne penge til obligationskøb til nu at være gratis. 

Det medfører helt naturligt endnu et spørgsmål: Hvordan kan Formueplejeselskaberne låne gratis, når medierne næsten dagligt beretter om voksende rentepres for både virksomheder og private? Svaret er faktisk meget enkelt, og det skyldes en kombination af fire faktorer:  

  • Generelt lavt renteniveau
  • Stor tillid til Formueplejeselskaberne fra bankerne
  • Obligationer med meget høj kreditkvalitet stilles til sikkerhed
  • Aktiv forvaltning 

Generelt lavt renteniveau

Renterne ligger generelt på et historisk lavt niveau, den officielle rente i Danmark er blevet sænket i flere omgange og ligger nu på 0,2 pct. Det skyldes, at den europæiske gældskrise har fået investorerne til at søge sikker havn. Danmark hører til duksene i EU-sammenhæng med en forholdsvis lav gæld og et forholdsvist lille løbende underskud på statsbudgettet, og derfor har investorerne kastet deres kærlighed på danske obligationer. En medvirkende faktor er også, at Danmark står udenfor eurosamarbejdet. Vi risikerer derfor ikke at skulle betale en del af regningen, hvis eurolandene vælger at dække eksempelvis Spaniens og Italiens gæld. Samtidig har Den Europæiske Centralbank (ECB) lånt enorme beløb til de europæiske banker i et forsøg på at sikre likviditet til især de spanske og italienske banker. 

Nogle af de mange penge, ECB har pumpet ud, er blandt andet investeret i sikre, korte danske obligationer, hvilket har været medvirkende til at presse de korte renter ned herhjemme. Med enorme beløb i omløb hos bankerne og stor tillid til Danmark, er der ikke umiddelbart udsigt til, at de korte renter vil stige mærkbart lige foreløbig. 

Stor tiltro til Formueplejeselskaberne

Der er dog ingen garanti for, at danske bankkunder har fået glæde af faldet i de korte danske renter. Ifølge en opgørelse fra Danmarks Nationalbank er den gennemsnitlige udlånsmarginal for privatkunder steget fra 4,1 pct. til 5,0 pct. i løbet af det seneste år. Denne stigning i udlånsmarginalen har i et stort omfang opvejet faldet i de korte danske renter, så i de fleste tilfælde har bankkunderne ikke haft nytte af de faldende renter, da bankerne har hævet udlånsmarginalen.

Det har dog ikke været tilfældet for Formueplejeselskaberne, hvor lånemarginalen hos bankerne har været uændret. For et enkelt selskab har den endda været faldende set over det seneste år. 

Dette forhold er et kvalitetsstempel til Formueplejeselskaberne og skyldes i høj grad et mangeårigt og tæt samarbejde med en række banker. De tætte og gnidningsfrie relationer kombineret med et meget åbent og gennemskueligt koncept betyder, at bankerne nærer en meget udstrakt grad af tillid til den overordnede styring af Formueplejeselskaberne. 

Høj kreditkvalitet som sikkerhed

Helt afgørende er det dog, at Formueplejeselskaberne stiller danske realkreditobligationer med meget høj kreditkvalitet til sikkerhed for lånene. Netop kreditkvalitet har fået endnu større betydning, efterhånden som gældskrisen i højere og højere grad dikterer dagsordenen. 

På globalt plan har investorerne fået øjnene op for, at det er helt centralt at forholde sig til sandsynligheden for at få de investerede penge tilbage igen, og her er sikkerheden ved de danske realkreditobligationer på absolut højeste niveau. 

Det spiller også ind, at bankerne har mulighed for at belåne danske realkreditobligationer hos Danmarks Nationalbank til en meget lav rente, hvilket Formueplejeselskaberne også nyder godt af. Hvis Formueplejeselskaberne investerede i mere risikofyldte obligationer, som ikke kan belånes i Nationalbanken, ville bankerne uomtvisteligt kræve en højere rente for at låne penge ud.

Aktiv forvaltning

Den fjerde og sidste faktor er aktiv forvaltning af låneporteføljen, hvor vi har udnyttet en ekstraordinær mulighed for at nedbringe finansieringsrenten stort set uden at tage yderligere risiko. 

Denne mulighed er opstået, fordi udenlandske investorer spekulerer i et eurokollaps. De indgår derfor aftaler om at sælge euro mod danske kroner (EUR/DKK) på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Hvis euroen bryder sammen, forventer de at købe EUR/DKK i markedet til en væsentligt lavere kurs og derved tjene penge. Denne store interesse for at sælge euro og købe danske kroner ude i fremtiden har medført et historisk højt fradrag i EUR/DKK-kursen på seks måneders sigt, jfr. nedenstående figur. Denne ekstraordinære situation kan flere af Formueplejeselskaberne udnytte i forbindelse med lånefinansieringen ved at låne i euro. Derefter veksles disse euro om til danske kroner, så de kan bruges til at købe danske realkreditobligationer. Samtidig aftales det at købe euroene tilbage igen om seks måneder til en lavere kurs, end Formueplejeselskaberne har solgt dem til. Formueplejeselskaberne laver altså den modsatte aftale af de udenlandske investorer. Dét, der reelt sker ved denne transaktion, er, at valutakursrisikoen på låneporteføljen elimineres, for lånet bliver reelt ændret til at være i danske kroner, fordi vi har indgået en aftale om at købe euro tilbage på en aftalt kurs.

Med andre ord er lånefinansieringen fortsat i danske kroner, og et eventuelt eurokollaps vil ikke få nogen betydning for lånesiden. Det fradrag, Formueplejeselskaberne får i EUR/DKK kursen, kan omregnes til en rentebesparelse. Denne besparelse er i øjeblikket på omkring 0,40 procentpoint for en seks måneders termin, jfr. nedenstående figur. Vi har tilbage i begyndelsen af juni måned låst rentebesparelsen frem til midten af december måned 2012 på et niveau mellem 0,35 og 0,50 procentpoint. 

Samlet set betyder denne manøvre, at de lånefinansierede Formueplejeselskaber aktuelt låner til negative renter før marginal til bankerne. Marginalen til bankerne svinger en smule fra selskab til selskab, men når vi ser på Formueplejeselskabernes samlede lånemasse, så ligger lånerenten lige nu på et rundt nul. Det er en højst usædvanlig situation, men lige nu er der altså udsigt til, at det vil være stort set gratis for Formueplejeselskaberne at låne penge resten af året. Med andre ord giver det - trods de historisk lave renter - fortsat rigtig god mening at investere i danske realkreditobligationer for lånte penge.

Formuepleje laaner gratis

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>