Formuepleje fravælger bankaktier

Bankaktier er dømt ude af Formueplejeselskabernes porteføljer. Den usikkerhed der generelt præger markederne i øjeblikket, og ikke mindst den uigennemskuelighed, som efter Formueplejes mening er kendetegnende for både bankernes regnskaber og forretningsmodel, betyder, at afkastpotentialet i vores øjne ikke står mål med risikoen.

Og netop risikoen ved at investere i bankaktier er markant større end en investering i andre sektorer endsige verdensindekset i bred forstand. Nedenstående figur viser risikoen på en investering i bankaktier set i forhold til verdensindekset.

Som det fremgår af nedenstående figur, så indeholder en investering i bankaktier en risiko (målt ved annualiseret standardafvigelse), der ligger over 25 procent højere end verdensindekset. Samtidig har vi set forskellen i forhold til verdensindekset stige gennem det seneste halve år, og vi frygter at trenden vil fortsætte.

Som det fremgår af figuren, så er det ikke unormalt, at bankaktier indeholder en højere risiko end andre brancher. Omvendt er det ikke mange år siden, at risikoen ved at investere i banker var lavere end verdensindekset. Vi mener, at det er vigtigt at holde sig for øje, at bankerne - modsat mange andre brancher - fortsat ikke tilpasset sig den nye virkelighed efter Finanskrisens hærgen i 2008. Dels har bankerne haft rigeligt at gøre med at løse presserende udfordringer, dels er der fortsat stor usikkerhed om, hvilke lovmæssige krav bankerne skal leve op i fremtiden.

Ingen kender altså det miljø bankerne skal drive deres forretning i, og samtidig er det Formueplejes holdning, at det ikke er muligt at gennemskue de store bankers regnskaber. Med andre ord mener vi, at de pt. er nærmest umulige at værdiansætte.

Mens bankaktierne er droppet har Formuepleje valgt i stedet at fokusere på finansiel service og forsikring indenfor den finansielle sektor. Vi mener at de to brancher har langt bedre forudsætninger og udsigter i det nuværende investeringsmiljø, hvor det er usikkerhed og politiske dispositioner, der driver markedet.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>