Formuepleje bliver medejer af CPH Capital

Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab og Saxo Bank A/S har indgået en strategisk aftale om fælles ejerskab af kapitalforvalteren CPH Capital. Aftalen betyder, at Formuepleje får adgang til et af Europas stærkeste aktieteams.

Selv om CPH Capital og Formuepleje begge er kapitalforvaltere, så er de kun i begrænset omfang konkurrenter. Mens ledelsen og medarbejderne i CPH Capital fokuserer på institutionelle investorer, så er det danske velhavere, der er Formueplejes målgruppe.

"Formueplejes kunder vil få gavn af høj kvalitet i kapitalforvaltningen på aktier fra et ­team, der gennem 10 år har dokumenteret nogle af de stærkeste aktieresultater fra et europæisk aktieteam. Derudover deler Formuepleje og CPH Capital grundlæggende værdier om, at investe­ringer skal foretages uafhængigt af handelsinteresser og være transparente og gennemskuelige for kunderne," konstaterer Niels B. Thuesen, Adm. Direktør i Formuepleje Holding.

For under et år siden lancerede CPH Capital to inve­­­­sterings­for­eninger, der investerer i hhv. globale forbrugs­aktier og globale aktier. Begge inve­­­­sterings­for­eninger lig­ger i top i indeværende år sammenlignet med de øvrige danske investeringsforeninger, der investerer i aktier glo­balt. Selvom perioden hos CPH Capital er kort, har teamet bevist, at de kan genskabe de stærke resul­tater, som de viste på deres tidligere arbejdsplads.

Samarbejdet betyder, at CPH Capital fremover skal forestå udvælgelsen af aktier for Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab.

"Jeg ser med stor optimisme på samarbejdet med Formuepleje, der sikrer, at CPH Capitals kundeportefølje nu er af en stør­relse, der opfylder det typiske krav fra større institutionelle investorer. Med samarbejdet er endvidere skabt et solidt fundament for at udvikle CPH Capital, der servicerer de mest kræ­ven­de investorer," forklarer David Dalgas, CIO for CPH Capital.

Aftalen betyder, at CPH Capital udskilles som et selvstændigt selskab, der skal drive fondsmæglervirksomhed. Når CPH Capital er blevet godkendt af Finanstilsynet forventes Niels B. Thuesen at indtage posten som adm. direktør for såvel CPH Capital som Formuepleje Holding A/S.

Se også:

Læs mere om CPH Capital.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>