Fokus udbetaler 8 kroner i udbytte

Aktionærerne i Formuepleje Fokus har på den netop afholdte generalforsamling besluttet at udbetale et udbytte på 8 kr. pr. aktie.

Formuepleje Fokus opnåede I seneste regnskabsår et resultat på 21,8 mio. kr. efter skat og omkostninger. Resultatet svarer til en vækst i selskabets indre værdi på 12,4% inklusive udbetalt udbytte, opgjort efter skat og omkostninger.

Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende set i lyset af, at obligationsindekset i samme periode gav et afkast på godt 6 %.

Fra starten af regnskabsåret var selskabet positioneret ud fra en forventning om lavere renter i løbet af 2011, mens markedet, specielt i det tidlige forår var fokuseret på stigende renter. I løbet af 2. kvartal ændrede markedet opfattelse og renterne begyndte at falde igen til gavn for selskabets indtjening.

I takt med at renterne er faldet til historisk lave niveauer, er forskellen mellem obligationsrenten og selskabets lånerente også blevet mindre. Der er derfor udsigt til et lavere afkast i selskabet i 2012 sammenlignet med 2011, men der forventes stadig et positivt og tilfredsstillende resultat i 2012.