EU klar til Grækenlands fallit

Belært af Lehman-konkursen i USA er Eurozonelandene nu kommet frem til hvad der virker som en intelligent drejebog for det græske problem. Gennem det der bedst kan betegnes som aktiv dødshjælp, får Grækenland først tilsendt flere penge, derefter får landet eftergivet noget af sin gæld og til slut får patienten lov til at gå fallit og forlade eurosamarbejdet.

I skrivende stund ser det ud til, at der både bliver fundet en løsning på problemerne med tildeling af den næste lånepakke på EUR 130 mia. til Grækenland og på udfordringen med de private kreditorers "frivillige" nedskrivning af græsk gæld.

Lånepakken 

I et uskønt forløb, hvor de nordeuropæiske lande for første gang virkelig satte pres på Grækenland, er man nu kommet frem til, at grækerne som modydelse for lånepakken skal privatisere offentligt ejede selskaber, fyre offentligt ansatte, annullere lønstigninger og sænke mindstelønnen. En pakke der stort set garanterer en yderligere forværring af den økonomiske og politiske depression, Grækenland allerede befinder sig i. Konsekvensen bliver derfor, som vi tidligere har beskrevet, at Grækenland fik løst sit kortsigtede problem med at skaffe finansiering, men til gengæld vil befolkningen eller politikerne på et tidspunkt sige stop, og lade Grækenland udtræde af eurosamarbejdet.

Gældsnedskrivning 

Det er nu også næsten sikkert, at de private investorer i græsk gæld - hovedsageligt europæiske banker - vil acceptere en nedskrivning af deres græske statsobligationer (officielle kreditorer som ECB og IMF deltager altså ikke). Selv om indholdet af aftalen endnu ikke står mejslet i granit, så viser de første analyser, at de private investorer frivilligt må vinke farvel til mere end 70 procent af værdien af statsobligationerne. Samtidig bliver løbetiden på en stor del af den resterende gæld forlænget, således at ovennævnte lånepakke kan dække behovet for kortsigtet finansiering i en endnu længere periode. Løbetidsforlængelsen er en logisk og nødvendig løsning, som giver grækerne tid.

Belært af Lehman Brothers

For de private investorer er der dog én bemærkelsesværdig positiv ting i den "frivillige" aftale om gældsnedskrivning. De private investorer får hovedparten af deres græske statsobligationer garanteret af den fælleseuropæiske pengetank EFSF. Som vi tidligere har beskrevet, så har omdrejningspunktet i hele Grækenlands-problematikken været at undgå en nedsmeltning af den europæiske banksektor, i tilfælde af en græsk statsbankerot.

Læren af Lehman Brothers' konkurs i 2008 var nemlig, at konsekvenserne af et stort, ukontrolleret kollaps i banksektoren ikke kan overskues. Med de seneste to års lappeløsninger har EU-landenes politikere vundet vigtig tid. De har haft fokus på bedring af bankernes balancer, nedskrivning af værdien af græsk gæld og med garantierne fra EFSF er Europa nu kommet i den situation at konsekvenserne af en græsk konkurs og udtræden af eurosamarbejdet ikke længere synes uoverskuelig.

En græsk konkurs vil fortsat være ubehagelig, men den vil ikke længere medføre et blodbad på de finansielle markeder. Netop af den grund er vi blevet styrket i forventningen om, at Grækenland forlader eurozonen inden for en overskuelig fremtid (læs "10 bud" for 2012).

Gældskrisen er ikke slut 

At problemet med Grækenland er på vej mod en endelig løsning betyder at gældskrisen er aftaget en smule. Det betyder dog ikke, at gældskrisen er ovre. Europa står stadig med et højt gældsniveau generelt og uholdbare gældsniveauer i enkelte lande.

Formueplejes investeringstilgang vil derfor fortsat være forsigtig, med fokus på høj kreditkvalitet og defensive aktieporteføljer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>