En ny omgang hjælpepakker sat i værk

Centralbankerne i Europa, USA og Japan har endnu en gang været på banen med ekstraordinære tiltag, der skal sætte gang i økonomierne. Disse hjælpepakker – også kaldet kvantitative lempelser – går typisk ud på at købe obligationer i markedet, for at holde renten lav.

I USA er det tredje gang, at FED (den amerikanske centralbank) igangsætter QE (kvantitativ hjælpepakke) i forsøg på at vende udviklingen i den amerikanske økonomi. FED har senest forlænget perioden, hvori man vil holde renten lav, nu frem til midten af 2015, og samtidig vil banken købe realkreditobligationer for op til $40 mia. om måneden - uden nogen fastsat udløbsdato for programmet.

Det afgørende spørgsmål er, om disse tiltag denne gang kan fungere som en kickstart til bl.a. amerikansk økonomi. De tidligere runder af hjælpepakker har haft en umiddelbar effekt, da hensigten blev meldt ud og programmet iværksat.  Analyser viser at de tidligere tiltag fra den amerikanske centralbank typisk har resulteret i:

1. En stigning i P/E (aktiemarkedets prissætning) uden dog at øge indtjeningsvæksten.
Med andre ord er aktiemarkedet steget pænt, uden at QE har haft en effekt på den underliggende værdiskaber for aktier, nemlig indtjening.

2. En forbedring af makrotallene
Der har været en tendens til en midlertidig forbedring af en række makroindikatorer, herunder PMI (mål for økonomisk aktivitet), forbrugertillid og antallet af nytilmeldte ledige. Den positive effekt er dog tvivlsom set over en lidt længere periode.

3. Et boost til investorsentiment
Flere mål for investorernes opfattelse af markedet får typisk et løft.

4. Stigninger på råvarepriserne
Priser på metaller og olie oplever typisk et løft både op til og umiddelbart efter offentliggørelsen af de tidligere hjælpepakker

Ovenstående karakteristika bygger på udviklingen omkring de seneste hjælpepakker fra den amerikanske centralbank. Forskellen på markedet ved denne seneste udmelding af QE3 og de tidligere er, at markedet nu, i højere grad har inddiskonteret de positive effekter. Prissætningen (P/E) på aktiemarkedet er steget på forventningen om at centralbanken ville lancere hjælpepakker i september måned. Samtidig er der relativt høje inflationsforventninger, og der har været en forbedring af markedet for udlån.

12 måneders forward P/E på S&P 500

Helppack

Kilde: Formuepleje, data fra Bloomberg

Hos Formuepleje mener vi, at det vil være tvivlsomt, om denne runde af hjælpepakker lever op til målsætningen om at være en kickstart for økonomien. Der har allerede været en positiv udvikling på mange af de variable, der normalt bliver påvirket af hjælpetiltagene, så med mindre denne hjælpepakke får en holdbar effekt på de umiddelbare valuedrivere for aktiemarkedet, nemlig arbejdsløshed og boligmarkedet, er det svært at se, at QE3 alene vil kunne løfte aktiemarkedet over en længere periode. Derfor fastholder Formuepleje fokus på store solide selskaber i aktieporteføljen, der over en årrække har bevist deres indtjeningsstyrke.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>