1,5 mia kroner til aktionærerne

Formueplejeselskaberne har det seneste år leveret et resultat til aktionærerne på den rigtige side af 1,5 mia kroner. Et ganske tilfredsstillende resultat i en periode, hvor danske aktier gav et afkast på under 5 procent, mens globale aktier leverede lidt mere, godt hjulpet af en dollarstigning på 14 procent.

Grundlaget for det stærke afkast blev skabt allerede i foråret 2011. På det tidspunkt var langt de fleste strateger og markedsdeltagere helt overbevist om, at renterne og aktierne kun kunne gå en vej - nemlig op.

På det tidspunkt var Formueplejes investeringsteam noget mere pessimistisk end markedet generelt. Vi var helt overbeviste om, at gældskrisen i Europa ville sætte dagsordenen i lang tid fremover. Derfor valgte vi i forsommeren 2011 at gå imod strømmen ved at reducere aktievægten og øge andelen af obligationer. Det betød, at Formueplejeselskabernes aktionærer slap for de alvorlige kursklø, som i efteråret 2011 ramte aktieinvestorer verden over. Beslutningen var dog på ingen måde nem. Først efter flere ugers arbejde, med grundige og gennemarbejdede analyser samt tilbundsgående risikovurdering af en lang række mulige scenarier, var vi ikke længere i tvivl.

Billedligt talt havde vi det lidt, som en skøjteløber på en kold vinterdag med solskin. Efter lang tid med frost ser det bare ud til at være perfekt skøjtevejr. Man sprudler af lyst til at gå ud på isen, men problemet er, at så længe, der ikke er andre på isen, så vil man altid tvivle på om den kan bære. I en sådan situation gælder det om at stole på sine egne målinger og vurderinger af "om isen kan bære". 

Et af Formueplejes kendetegn er, at vi godt tør stole på vores egne vurderinger, selvom de ikke altid er lige populære, når vi lancerer dem. Men investering handler jo om at se fremad. Og hvis man altid venter med at gå ud på isen, indtil hele byen står på skøjter, ja så kan det godt være, at det stadig er perfekt skøjtevejr, men isens bæreevne er til gengæld så som så.

Afkast_fpselskaberne

Også i 1. halvår af 2012 er vi kommet godt fra start. Det skyldes, at vi har bevaret fokus på at holde en lav risiko i alt, hvad vi foretager os.

Når vi har så lave renter, som det er tilfældet lige nu, så betyder det blandt andet, at vi har valgt i en vis grad at beskytte obligationsporteføljerne mod kurstab, når renterne begynder at stige. Vores vurdering er, at det ser ud som om, at potentialet i aktiemarkedet er intakt. Derfor kan det absolut ikke afvises, at vi vil øge vores aktieandel - på bekostning af obligationerne - i løbet af det næste års tid. 

Omvendt tror vi, at gældskrisen i EU fortsat vil fylde meget, og i øjeblikket er der stor usikkerhed om den globale vækst. Læg dertil det amerikanske præsidentvalg samt en lang række andre risikofaktorer, som vil dukke op resten af året, så kender man i store træk baggrunden for Formueplejes holdning: Der er muligheder i markedet, men risikoen skal holdes lav.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>