Update på aktiemarkederne

Verden over har aktiemarkederne befundet sig i en tilstand af panik, og resultatet har været faldende kurser.

For det brede globale indeks er der tale om kursfald på over 15% fra det højeste niveau i år, hvilket teknisk set er en korrektion. Renterne i USA og Tyskland er samtidig faldet en del, mens bl.a. guldprisen og schweizerfrancen er steget kraftigt.

Usikkerhed og kursfald skyldes flere ting:

  1. overraskende svage nøgletal henover sommeren fra USA, der giver nervøsitet for en ny recession.
  2. de amerikanske politikeres udfordringer og nølen med at hæve gældsloftet med efterfølgende downgrade af kredit-ratingen fra Standard & Poors til følge.
  3. frygt for at den europæiske gældskrise breder sig til Italien og Spanien.

Høj søgang på de globale aktiemarkeder

Stormvejret på de globale aktiemarkeder de seneste uger ligner til forveksling efteråret 2008. Baggrunden skal denne gang findes i en betydelig svækkelse af de økonomiske nøgletal henover sommeren, eskalering af den europæiske gældskrise, ratingbureauet S&P's nedjustering af amerikanske gæld samt en begyndende tvivl blandt investorerne om, hvorvidt politikerne i USA og Europa har evnerne eller den fornødne vilje til at løse de udfordringer, der findes på begge sider af Atlanten.

Det danske OMXC20 satte en trist rekord med fald 11 dage i træk og et samlet fald på knapt 16% siden 1. juli. De brede indeks i USA og Europa er i samme periode faldet med henholdsvis 11% og 15%. De hårdest ramte aktiemarkeder har ikke overraskende været lande som Grækenland og Italien med fald i størrelsesordenen 24-26%.

Markedet er aktuelt præget af betydelig nervøsitet med nærmest panikagtige udsving i løbet af én dag. De seneste dage har således budt på udsving på op imod 10% fra top til bund indenfor dagen uden afgørende nyheder til markedet. VIX-indekset, der ofte betegnes som frygtens indeks, har de seneste dage nået et niveau omkring 48 mod godt 15 i starten af juli. Et lignende niveau er ikke set siden efteråret 2008, hvor finanskrisen brød ud i lys lue.

Navigation i markedet

De store udsving gør det aktuelt vanskeligt at navigere i aktiemarkedet, og selvom de mere stabile sektorer falder knap så meget som markedet, er det kun en ringe trøst. Der er aktuelt mange udfordringer for verdensøkonomien, men vi forventer indtil videre, at den globale økonomi vil styre udenom en ny recession til trods for den seneste tids svækkelse af de økonomiske nøgletal. Vi vurderer under den antagelse, at aktiemarkedet fortsat er attraktivt prisfastsat, men i lyset af den stigende risikoaversion blandt investorerne, vil markedet desværre sagtens kunne korrigere yderligere ned, upåagtet at aktiemarkedet synes attraktivt prisfastsat.

Lav positiv vækst

Vi er ikke på vej mod et nyt 2008, hvor væksten og virksomhedernes indtjening faldt helt ud over kanten. Tal for den amerikanske vækst har skuffet markant med vækst på henholdsvis 0,4% og 1,3% (begge annualiserede) i årets første to kvartaler. Men heri ligger en vigtig pointe: som tallene ser ud nu, er vi ikke på vej i en ny recession. I stedet viser tallene, at vi går mod en periode med lav, positiv vækst. Og med de seneste dages ændringer på de finansielle markeder in mente, er denne nye realitet også indpriset.

Når markederne i øjeblikket er i panik skyldes det frygt for europæisk gældskrise og politikernes reaktion herpå. Det må dog forventes, at realiteterne går op for EU-politikerne og deres centralbanker. Den erkendelse vil gyde olie på vandene og standse panikken.

Vi udarbejder løbende updates og følger markedet tæt.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>