Teorien virker også i praksis

I Formueplejeselskaberne tager vi udgangspunkt i den såkaldte porteføljeteori, som siger, at en passende blanding af aktier og obligationer giver det bedste forhold imellem afkast og risiko. Ny sammenligning mellem Credit Suisse Hedge Fund Index, der omfatter ca. 8.000 forskellige hedgefunde og Formuepleje Safe, vidner om at teorien også virker i praksis.

Vi har altid lagt vægt på, at der er tale om langsigtede investeringer, hvilket også er kommet til udtryk i vores afkast- og risikoforventninger. Disse er udtrykt i de såkaldte varedeklarationer, som udtrykker det forventede afkast målt på 5 års perioder og risikoen målt på 3 års perioder.

Hvis man tager udgangspunkt i det ældste af selskaberne - Formuepleje Safe - der har eksisteret siden 1988, så siger varedeklarationen for dette selskab, at man kan forvente et gennemsnitligt fem års afkast på 70%, hvilket betyder, at i 50% af perioderne må afkastet forventes, at være højere end de 70% og i 50% af perioderne må afkastet forventes at være mindre end de 70%.

Hvordan er det så gået?
70% på 5 år svarer til et gennemsnitligt årligt afkast på 11,2%. Siden starten i 1988 har Formuepleje Safe haft et gennemsnitligt årligt afkast på 12,4%. Således har selskabet mere end levet op til afkastforventningerne.

Læs artikel