Sund overvægt i Emerging Markets

Indirekte eksponering skærmer porteføljerne på de nye markeder.

En tredjedel af Formueplejes aktier er eksponerede mod lande udenfor de traditionelle vestlige markeder. Vi vælger dog typisk indirekte eksponering via vestlige selskaber, af hensyn til mange af de corporate governance udfordringer som en direkte investering i Emerging Markets repræsenterer.

Læs artikel fra FORMUE 2011/01