Professor afviser Børsens påstande

Den 1. april blev Formuepleje hængt ud på forsiden af Dagbladet Børsen.

"Ledelsen har stik imod egne løfter i et børsprospekt og anbefalinger fra eksperter øget risikoen gennem tårnhøj gearing af indskuddene."  Den påstand blev illustreret med et halvsides billede af en roulette og overskriften "Højt spil med 5.500 menneskers opsparing i Formuepleje."

Artiklerne den 1. april var kulminationen på en række ensidigt negative artikler bragt i Dagbladet Børsen gennem de seneste 15 måneder. I artiklerne fremføres en lang række udokumenterede påstande, hvor avisen anvender Formueplejes konkurrenter som kilder og helt ukritisk udråber disse som eksperter.    

På den måde er der skabt mistillid til vores måde at forvalte kundernes investeringer på.

For at få en fair og objektiv vurdering har vi selv kontaktet en af landets formentlig mest respekterede eksperter i finansiering, Professor Carsten Tanggaard, og bedt ham vurdere vores gøren og laden omkring risikostyringen i porteføljerne. 

Med udgangspunkt i vores mest risikable produkt, Formuepleje Penta, har vi anmodet Carsten Tanggaard om en vurdering af følgende:

"Har Formuepleje Penta A/S siden finanskrisen samlet set øget, sænket eller holdt en uændret risiko?"

Professor Carsten Tanggaard konkluderer på baggrund af sin analyse følgende:

  • Hvad angår påstanden om at selskabet kraftigt har øget risikoen gennem gearing, så mener jeg ikke der er baggrund for denne påstand.
  • Gearing er kun en blandt flere parametre i vurderingen af selskabets risiko. Andre komponenter er risiko på aktiver og risiko på gæld.
  • Det er min vurdering at selskabet henover den sidste del af finanskrisen (efter efteråret 2008) har reduceret den samlede risiko gennem en kraftig reduktion i eksponeringen over for valutarisici (CHF) og i mindre grad ved at reducere aktieandelen.
  • Den samlede risiko på selskabet er i dag til trods for gearingen på niveau med et ugearet aktieindeks.
  • Endelig er det min vurdering at en forøget gearing af en aktie/obligationsportefølje og en samtidig reduktion af valutarisikoen er mindre spekulativ selvom den samlede risiko - målt på egenkapitalen - skulle være den samme.

Rapporten fra Professor Tanggaard

Juridisk undersøgelse

Ekspertvurderingen fra Carsten Tanggaard viser med alt ønskelig tydelighed, at Dagbladet Børsens artikler den 1. april var uden hold i virkeligheden.

Vi afventer i øjeblikket en kendelse fra Pressenævnet, men uafhængigt af den klage har vi bedt en advokat gennemgå Børsens artikler, for at få en vurdering af om der er grundlag for at rejse en sag mod den journalist, der har skrevet artiklerne, og Børsens ansvarshavende chefredaktør.

I vores bestræbelser på at levere åben og ærlig kommunikation har vi gennem hele forløbet forsøgt at opnå en konstruktiv dialog med Dagbladet Børsen. Vores åbne tilgang har dog ikke tiltalt avisen.

Det har tvunget os til at indbringe sagen for Pressenævnet med krav om et dementi af Dagbladet Børsens historier. Vi har samtidig klaget over gentagne brud på god presseskik, og begge sager forventes afgjort på Pressenævnets møde i juni.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>