Pressenævnet: Dagbladet Børsen talte usandt

Dagbladet Børsen er blevet pålagt at bringe en længere kendelse fra Pressenævnet. Baggrunden er den klage Formuepleje A/S indgav til Pressenævnet, som reaktion på en række udokumenterede påstande fremsat i Dagbladet Børsen, den 1. april i år.

Pressenævnet skriver blandt andet i sin kendelse:
"I artiklen i dagbladet på side seks-syv anvendes overskriften: "Formuepleje øger risiko trods milliardtab". Det er faktuelt forkert."

Læs pressenævnets kendelse i sin fulde længde.

"Pressenævnets kendelse er fuldstændig i tråd med den information, vi viderebragte til vores investorer i dagene efter artiklerne blev trykt. Kendelsen bekræfter samtidig den uvildige rapport, som professor Carsten Tanggaard, på Formueplejes opfordring, udarbejdede som følge af artiklerne. Det er klar tale fra Pressenævnet, men jeg vil dog ikke på nogen måde kalde kendelsen for en sejr. Dagbladet Børsen formåede med artiklerne at ødelægge mange Formueplejeinvestorers humør og nattesøvn, og det ændrer en kendelse fra Pressenævnet ikke på," konstaterer direktør i Formuepleje A/S, Søren Astrup.

Læs Søren Astrups vurdering af Tanggaards Rapport.

Pressenævnet har meget indgående vurderet de postulater, der blev fremsat i artiklerne, og holdt dem op imod den dokumentation og de argumenter, som Formuepleje A/S og Dagbladet Børsen har fremført over for Pressenævnet. En væsentlig del af den dokumentation, som Formuepleje fremlagde for Pressenævnet, handlede helt konkret om Formueplejes forvaltning af selskaberne og deres risikoniveau.

Læs Formueplejes krav om genmæle.

Til det skriver Pressenævnet i sin kendelse: 
"Samme dag i artiklen "Direktør afviser blankt" postulerer Børsen, som en kendsgerning, at Formuepleje var gået ud af schweizerfranc på det dyrest mulige tidspunkt under finanskrisen med store tab til følge for investorerne. Formuepleje er gået ud af schweizerfranc, som ikke længere er finansieringsvaluta, til en exitkurs på 5,11, som er lavere end kursen både under finanskrisen og efter finanskrisen. Den aktuelle schweizerfranckurs er 5,79 (på tidspunktet for klagen til Pressenævnet den 18. april 2011). Samlet set er Formueplejes risiko lavere end tidligere, samt fremmedfinansieringen i schweizerfranc afviklet til en lavere kurs end under finanskrisen og senere."

Pressenævnet har ikke bare pålagt Dagbladet Børsen at bringe et genmæle. Formueplejes klage over brud på god presseskik er også taget til følge. I begrundelse for kendelsen skriver Pressenævnet:

"Som anført finder Pressenævnet, at Dagbladet Børsen ved ovennævnte oplysninger om øget risiko og kursen på schweizerfranc har bragt ukorrekt information, og nævnet udtaler kritik af avisen for ikke at kontrollere oplysningerne tilstrækkeligt inden offentliggørelse, herunder ved ikke at forelægge klager den konkrete kritik. Det forhold, at Formueplejeselskabernes  direktør Esben Vibe afviser løftebrud i artiklen "Direktør afviser blankt", ændrer ikke herpå, i det der i den øvrige omtale ikke er taget hensyn til de faktiske investeringsrammer."

"I forbindelse med artiklernes tilblivelse fik vi to skriftlige spørgsmål, som var meget ukonkrete og overfladiske. Derfor blev jeg også nærmest chokeret over, at se artiklerne i avisen; for de anklager Børsen fremsatte, havde jeg ikke på nogen måde haft mulighed for at forholde mig til. Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Pressenævnet ikke accepterer en sådan fremgangsmåde," siger direktør for Formueplejeselskaberne, Esben Vibe.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>