Økonomisk huskeseddel

Den nye regering har annonceret målsætning om vedtagelse af ny skattereform indenfor de nærmeste år. Vi formuerådgivere i Formuepleje følger udviklingen med henblik på at tilbyde kvalificeret rådgivning til Formueplejeselskabernes aktionærer.

Nytåret nærmer sig, og det i sig selv udløser ofte behov for en række servicetjek. Med udgangspunkt i eksisterende regler opsummerer vi nedenfor en række tjek, som er relevante for mange private investorer.

1. Skatteregler
Heldigvis er mange uklarheder siden ændringerne i 2009 nu afklaret. Mange aktionærer er uberørte eller har fordel af det ændrede skattemiljø. Frem mod 2014 nedsættes den maksimale skatteprocent, selv for en topbeskattet privat investor med Formueplejeaktier, til 42%.

2. Tidligere selvangivelser
Det er snart tre år siden, den store skattereform blev gennemført, og alle Formueplejeselskaberne overgik til lager­beskatning. Det indebar også, at kursudviklingen indgik i kapitalindkomstbeskatningen for frie midler. Overgangsreglerne betød for eksempel, at eventuelle tab fra anskaffelsestidspunktet og frem til 30. juni 2009 kunne fradrages som negativ kapitalindkomst på selvangivelsen for 2009. Det er nu ved at være sidste chance for at sikre sig, at der blev selvangivet korrekt i 2009. Skatteborgere har sidste frist for denne indberetning ultimo marts måned 2012.

3. Forskudsregistrering 2011
For indkomståret 2011 vil alle Formueplejeselskaber bidrage med positiv kapitalindkomst, da det er kursudviklingen i Formueplejeselskaberne fra 1. juli 2010 til 30. juni 2011, der skal selvangives i 2011. Har du solgt Formueplejeaktier i 2. halvår 2010, påvirker det selvangivelsen for 2010. Ligeledes vil eventuel salg fra 1/7-2011 og frem til 30/12 2011 indgå i beskatningsgrundlaget for indkomståret 2011.

4. Bankpakker er udløbet?
Efter at statsgarantien på indlån ud over 750.000 kr. bortfaldt for de danske pengeinstitutter, har enkelte private indskydere måttet sande, at der ikke kom indgreb, som reddede deres indestående over dette beløb. Det er oplagt at tage den samlede formuesammensætning op til revision for at afgøre, hvor stor en del af midlerne, der skal stå kontant - alternativt stå i korte obligationer.
Investorer, der har valgt kontant placering i de seneste 12 måneder, med et beløb på over 750.000 kr. har taget en kreditmæssig risiko på det pengeinstitut, hvor pengene har stået. Et alternativ vi aktuelt drøfter med investorerne, er muligheden for at investere i Formuepleje Fokus eller Optimum med et budgetafkast på 5-9% om året i gennemsnit over de kommende 5 år. Vi drøfter også obligationer med en løbetid på 2 til 4 år for det beløb, der overstiger 750.000 kr.

5. Indbetaling på kapital- og ratepension?
I efteråret 2011 er der også overvejelser for de, som sparer op til pension. Dels er det vigtigt at være opmærksom på, hvor du befinder dig i forhold til grænsen på 100.000 kr. for indbetaling til ratepensioner med fradrag i grundlaget for betaling af topskat. Er der indbetalt mindre end 100.000 kr., kan det for topskattebetalere være hensigtsmæssigt at "fylde op" inden 30. december. Desuden er det en overvejelse værd, at vurdere om indskud på kapitalpension skal fortsætte/genoptages. Driver du selvstændig erhvervsvirksomhed (ikke i selskabsform), bør du overveje, at overføre op til 30% af virksomhedens overskud til en pensionsordning. Denne mulighed består frem til og med 2014, hvorefter loftet på 100.000 kr. også rammer de selvstændige erhvervsdrivende i lighed med lønmodtagere.

6. Giv store julegaver og spar i skat
Overvej gaver/arveforskud under den afgiftsfrie grænse på 58.700 kr. til børn, børnebørn og spar 15% i bo-/gave­afgift. Både du og din ægtefælle kan give en gave/et arveforskud.

Husk at:

  • Forskudsregistre kursudviklingen i Formueplejeselskaberne fra 1. juli 2010 til 30. juni 2011.
  • Fylde ratepensionen op til de 100.000 kr., hvis det er muligt.
  • Overveje om indbetalinger på kapitalpension skal fortsætte/genoptages. Hvis du har indlån over 750.000 kr., bør du overveje investering af dine midler.
  • Overveje gaver/arveforskud under den afgiftsfrie grænse på 58.700 kr. til børn, børnebørn mv.
  • Søge rådgivning, hvis du er i tvivl. En time kan være en god investering.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>