Nu trækker banken skatten

Husk at have penge på kontoen på mandag til at betale pensionsskatten.

På mandag trækkes pensionsskatten på kontant kontoen i banken. Skatten svarer til 15% af det afkast man har opnået sidste år. Da mange pensionsmidler i bankerne er investeret i værdipapirer, kan man komme ud for, at der ikke er penge på kontoen, som derfor går i overtræk. Her er der ikke umiddelbart grund til at gå i panik, da banken i de fleste tilfælde højest må tage en rente svarende til den indlånsrente de giver - og som det er de fleste bekendt, er den ikke ret høj. Lovens tekst er:

»Kontohaveren forrenter det beløb, hvormed kontoen er overtrukket, med den for kontoen gældende indlånsrentesats eller efter aftale med penge- eller kreditinstituttet med den udlånsrente, der måtte være aftalt med det pågældende institut, fra det tidspunkt, hvor instituttet har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på overtrækket, jf. 6. pkt.«

Ifølge teksten kan der være aftalt noget andet, men det er ikke normalt, men hvis banken gør én opmærksom på overtrækket er det en god ide at tjekke om man har indgået en aftale om en rentesats for overtræk på pensionskonti.

En vigtig skat i fremtiden

Uanset regeringens farve er der pres på vores fælles økonomi - udgifterne er stigende og det er ubehageligt og upopulært at spare og skære ned. Omvendt er det også næsten umuligt at øge beskatning af arbejde og ejendomme. Så er det godt, at vi har nogle mere hemmelige skatteværktøjer, der i stigende grad kan hjælpe til.

De færreste lægger nok mærke til det men den 17. januar 2011 trækkes der skat af afkastet på pensionsmidler. Det er kun 15% af sidste års resultat, men samlet set er det ikke peanuts. Den primære årsag er, at pensionsformuen er 10-doblet de sidste 25 år.

Med mere end 2.600 mia. i pensionsformue, der er placeret i aktier, obligationer og på kontantkonti i bankerne skabes der betydelige afkast, der beskattes. Siden 2003 har udviklingen set sådan ud;

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

7,3

25

38,1

12,6

5

11,1

11

28,1

*) Skøn august 2010

De 28,1 mia. er SKAT's skøn fra august, og da værdipapirmarkederne generelt har været gode i efteråret 2010, bliver resultatet for samfundet nok endnu bedre.

Vil man som borger hjælpe til, gælder det med andre ord om at skabe gode resultater på pensionsopsparingen.

Kilde: SKAT

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>