Millionærskat gennem bagdøren

Regeringen har det som et klart mål at hive flere penge op af de formuende danskeres lommer. Det er konklusionen efter Formuepleje har nærlæst finanslovsforslaget for 2012.

Millionærskatten er godt nok droppet, men en række ændringer og justeringer vil - i større eller mindre grad - generere nye indtægter til statskassen i 2012. Samtidig lægger regeringen op til at styrke statens likviditet ved at fremrykke beskatningen på flere områder, hvor det hidtil har været muligt at udskyde skattebetalingen.

Regeringen vil blandt andet nedsætte loftet for fradragsberettigede indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter. Fra 2012 vil det årligt kun være muligt at indbetale 55.000 kroner med fradrags- eller bortseelsesret, mod 100.000 kroner i 2011.

Det ændrede loft vil i overvejende grad ramme personer, som er topskatteydere. I yderste konsekvens kan det koste dem en yderlige beskatning på godt 23.000 kroner i 2012. Ændringen virker derfor - udover som en stramning af rammevilkårene for opsparing - som en indirekte forhøjelse af topskatten.

Livrenter favoriseres

Der forventes ikke ændringer af vilkårene for indskud på livsvarige livrenter, så der vil fortsat være fuld fradrags- eller bortseelsesret i grundlaget for topskat ved indbetaling på disse pensionstyper.

Omkring livrenterne er det dog vigtigt at holde sig for øje, at livrenteprodukter altid er underlagt en forvalter. Med andre ord er staten den sikre vinder ved nedsættelsen af loftet for indbetalinger på ratepensioner fra kr. 100.000,- til kr. 55.000,-. Enten gennem topskatten, eller alternativt gennem ekstra indtægter fra PAL-skatten, hvis folk vælger at indbetale på en livrente ordning.

For netop beregningen af PAL-skatten forventes også ændret. Hidtil er den blevet beregnet af nettoafkastet, men fremover vil den blive det beregnet af brutto afkastet.

Stigningen i kroner og ører vil variere meget fra person til person, da den dels vil være afhængig af formuens størrelse, dels af forvaltningsomkostningerne. Det er dog Formueplejes klare holdning, at det, i en tid med lave afkast, reelt vil være en udhuling af afkastene på danskernes pensioner.

Fremrykning af skat

Regeringen planlægger også at lægge loft på fuld modregning af fremført underskud. Det betyder, at virksomheder nu reelt kan komme til at betale skat af penge, de ikke har tjent. Det er en ændring af et ellers sundt og letforståeligt skatteprincip. I øjeblikket har mange virksomheder det svært, og med den ændring af reglerne for fremførelse af underskud, der nu er på vej, vil det tage endnu længere tid for en virksomhed at komme på fode igen.

Ændringen af pengetanksgrænsen vil gøre generationsskifter langt mere besværlige. De vil i højere grad kræve fri likviditet, og mange overdragelser vil derfor kræve, at der enten realiseres værdier eller optages lån, før generationsskiftet kan gennemføres.

I sig selv er det ikke et uoverskueligt problem, men i en tid, hvor bankerne holder igen med udlån, og handlen med både virksomheder og ejendomme er begrænset, så vil regeringens ønske om at hive skattekroner hjem blive en udfordring for mange.

Som nævnt indledningsvist har regeringen droppet den "millionærskat", som S og SF gik til valg på, men med de ændringer der nu er på vej, så er det Formueplejes holdning, at den alligevel bliver lusket ind af bagdøren forklædt som reguleringer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>