Kurserne lige nu

Siden nytår er renten på de lange danske realkreditobligationer steget ca. 0,4 procentpoint. Det svarer til et kursfald på mellem to og fire kurspoint. Målt ved Nykredits obligationsindeks svarer det til et fald i kurserne på cirka 1,3%.

De fleste af Formueplejeselskaberne investerer i danske realkreditobligationer, så derfor har denne rentestigning haft en negativ indvirkning på de indre værdier. For de Formueplejeselskaber som benytter gearing bliver den negative udvikling på obligationskurserne selvforstærkende.

"Vi mener de toneangivende renter er steget lidt for kraftigt på for kort tid. Med andre ord: Der er ikke udsigt til markante rentestigninger, men nærmere moderate rentefald og dermed mindre kursstigninger," fortæller formueforvalter Erik Bech

De globale aktiemarkeder (Indekset FT World omregnet til danske kroner) er faldet med cirka 1,4% siden årets start, men den væsentligste forklaring på de vigende kurser i specielt Formuepleje Penta og Formuepleje Safe er kursudviklingen i de danske realkreditobligationer.