Kurserne lige nu

Siden nytår er renten på de lange danske realkreditobligationer steget ca. 0,4 procentpoint. Det svarer til et kursfald på mellem to og fire kurspoint. Målt ved Nykredits obligationsindeks svarer det til et fald i kurserne på cirka 1,3%.

De fleste af Formueplejeselskaberne investerer i danske realkreditobligationer, så derfor har denne rentestigning haft en negativ indvirkning på de indre værdier. For de Formueplejeselskaber som benytter gearing bliver den negative udvikling på obligationskurserne selvforstærkende.

"Vi mener de toneangivende renter er steget lidt for kraftigt på for kort tid. Med andre ord: Der er ikke udsigt til markante rentestigninger, men nærmere moderate rentefald og dermed mindre kursstigninger," fortæller formueforvalter Erik Bech

De globale aktiemarkeder (Indekset FT World omregnet til danske kroner) er faldet med cirka 1,4% siden årets start, men den væsentligste forklaring på de vigende kurser i specielt Formuepleje Penta og Formuepleje Safe er kursudviklingen i de danske realkreditobligationer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>