Krav om genmæle

Dagbladet Børsen fremsatte i avisen fredag den 1. april en række udokumenterede beskyldninger mod, dels Formuepleje A/S, dels de børsnoterede selskaber Formuepleje Epikur og Formuepleje Penta. Derfor har Formuepleje A/S nu klaget til pressenævnet med krav om et såkaldt genmæle, hvor Børsen pålægges at trække beskyldningerne tilbage.

Formuepleje har gennem to uger været i dialog med Børsen for at få avisen til at trække de grove påstande tilbage. Børsen har i mindre grad indrømmet fejl i en af artiklerne, men den rettelse Formuepleje er blevet tilbudt står slet ikke mål med den placering og den omtale historierne havde i avisen.  

Derfor har Formuepleje på baggrund af artiklerne indgivet to klager til pressenævnet. Den ene er et krav om genmæle, hvor Pressenævnet pålægger Børsen at indrømme sine fejl. Den anden er en klage omkring brud på god presseskik. Sidstnævnte skyldes blandt andet, at Formuepleje aldrig fik mulighed for at svare på anklagerne i artiklerne, og dermed muligheden for at fremlægge den dokumentation, som affærdiger Børsens påstande.

Juridisk undersøgelse

Pressenævnet skal nu bruge nogle uger til at behandle klagerne. I den periode har Formuepleje bedt en advokat gennemgå Børsens artikler, for at få en vurdering af om der er grundlag for at rejse en sag mod den journalist, der har skrevet artiklerne, og Børsens ansvarshavende chefredaktør.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>