Krav om genmæle

Dagbladet Børsen fremsatte i avisen fredag den 1. april en række udokumenterede beskyldninger mod, dels Formuepleje A/S, dels de børsnoterede selskaber Formuepleje Epikur og Formuepleje Penta. Derfor har Formuepleje A/S nu klaget til pressenævnet med krav om et såkaldt genmæle, hvor Børsen pålægges at trække beskyldningerne tilbage.

Formuepleje har gennem to uger været i dialog med Børsen for at få avisen til at trække de grove påstande tilbage. Børsen har i mindre grad indrømmet fejl i en af artiklerne, men den rettelse Formuepleje er blevet tilbudt står slet ikke mål med den placering og den omtale historierne havde i avisen.  

Derfor har Formuepleje på baggrund af artiklerne indgivet to klager til pressenævnet. Den ene er et krav om genmæle, hvor Pressenævnet pålægger Børsen at indrømme sine fejl. Den anden er en klage omkring brud på god presseskik. Sidstnævnte skyldes blandt andet, at Formuepleje aldrig fik mulighed for at svare på anklagerne i artiklerne, og dermed muligheden for at fremlægge den dokumentation, som affærdiger Børsens påstande.

Juridisk undersøgelse

Pressenævnet skal nu bruge nogle uger til at behandle klagerne. I den periode har Formuepleje bedt en advokat gennemgå Børsens artikler, for at få en vurdering af om der er grundlag for at rejse en sag mod den journalist, der har skrevet artiklerne, og Børsens ansvarshavende chefredaktør.

Formueplejes klage over brud på god presseskik:  Læs klage

Formueplejes krav om genmæle:  Læs krav