Jordskælv i Japan - Markedet indpriser atom-katastrofe

Det japanske aktiemarked har tirsdag reageret med et fald på hele 10%, og har dermed fortsat gårsdagens negative takter. Faldet sker efter de japanske myndigheder har udtalt, at der er betydelige udslip af radioaktivt materiale fra kraftværket i Fukushima og høj risiko for stråling i området. 

Kursfaldene og nervøsiteten fra Japan har nu spredt sig til de globale aktiemarkeder, hvor der ses kursfald på mellem 3-4%. Samtidig falder renterne, ligesom Yennen (JPY), Schweizerfranc (CHF) og amerikanske dollar (USD) viser styrke.  

På nuværende tidspunkt kan ingen markedsdeltagere vurdere risikoen for en egentlig atomkatastrofe, men markederne positionerer sig i dag i forhold til det værst tænkelige scenario.

Hvad nu hvis?

De økonomiske konsekvenser af jordskælvet vil selvsagt blive forstærket såfremt radioaktivt udslip føres mod Tokyo-området. Det samme gør sig gældende, hvis der udbryder "panik" i Tokyo, og de tungt industrialiserede områder i Japan kommer til at stå stille. I mine øjne er det er den situation, de globale aktiemarkeder allerede nu begynder at inddiskontere og tage højde for. 

På de europæiske aktiemarkeder er der kursfald på alle aktiemarkeder og i alle sektorer. Dog rammes skades- og genforsikringssektoren, samt forsyningsaktierne hårdest. Sidstnævnte fordi der forventes kraftigt skærpede krav til driften af atomkraftværker i kølvandet på hændelserne i Japan.

De amerikanske børser er åbnet med fald på over 2%. 

Vores aktieporteføljer

I forhold til vores aktieinvesteringer er det vigtig at forstå, at vores aktiestrategi er ganske defensiv, med fokus på lav værdiansættelse. Derfor udgør medicinalindustri, Stabilt Forbrug, Energi og IT 60% af formueplejes aktieinvesteringer.   

  1. Vi har kun én Japansk aktie i vore porteføljer. Det er Familymart Co, som blandt andet driver og ejer døgnkioske på franchisebasis i Japan, Kina og Thailand. Denne aktie udgør under 1% af vores aktieinvesteringer og ifølge vores oplysninger er bare 122 af kædens cirka 7.700 butikker i Japan påvirket af katastrofen; de vil sige 1,5%.
  2. Cirka 3,5% af vores aktieinvesteringer er i forsyningsaktier med fokus på USA. Disse aktier vil ikke direkte blive påvirket af øget regulering af atomkraftindustrien.
  3. Ca. 12,5% af vores aktieinvesteringer er i Finanssektoren. Her er vores hovedvægt på finansielle serviceselskaber og livsforsikring. 

Hvad betyder det for afkastet?

De af vores porteføljer som investerer i obligationer klarer sig forholdsvist fornuftigt i denne urolige periode, fordi renterne er faldende og kurserne dermed stigende. 

Vi kan desværre ikke undgå tab på vores aktier i sådanne urolige perioder, men kombinationen af defensive aktieporteføljer, med stort fokus på såkaldte valueegenskaber, betyder dog at vi bør komme bedre ud af en sådan krise end markedet generelt.  

Udvikling i indre værdi for Formueplejeselskaberne fra fredag den 11/3 til tirsdag den 15/3 kl. 15.00:

 Optimum

 Pareto

 Safe

 Epikur

 Penta

 Merkur

 Fokus

 LimiTTellus

 -0,4%

 -0,2%

 -0,8%

 -1,1%

 -1,1%

 -1,7%

 1,0%

 -2,1%

Vi følger naturligvis udviklingen på markederne og i Japan tæt.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>