Investeringsforeninger - en guldgrube for bankerne

Bankerne tager sig godt betalt for at have investeringsforeningernes beviser på hylden og sælge dem.

På fem år har bankerne tjent over 10 mia. kr. på at have investeringsbeviser og danskernes samlede omkostninger til investeringsbeviser steg hele 33 pct. pct. til 5,6 mia. kr. sidste år. Det skriver Jyllands-Posten i dag.

En opgørelse over de seneste fem år viser, at bankerne nu tjener lige så meget på salg af investeringsbeviser som før finanskrisen, nemlig 2,2 mia. kr. mod 1,4 mia. kr. i 2009, da danskerne var mest bange for at eje værdipapirer. Over fem år har salgshonoraret til bankerne været på godt 10,1 mia. kr., viser en opgørelse baseret på Investeringsforeningsrådets årlige omkostningsstatistikker.

Finanstilsynet har derfor besluttet at grave dybere i investeringsforeningernes omkostninger, bl.a. for at sikre sig, at foreningerne ikke køber deres ydelser for dyrt i banken. Erfaringen viser nemlig, at det typisk er den bank, omkring hvilken investeringsforeningen er stiftet, der vælges som rådgiver, værdipapirhandler og salgskanal.

»Det skærper selvsagt behovet for at håndtere interessekonflikter at operere i sådanne strukturer. Jeg erindrer om, at bestyrelsen skal handle uafhængigt og i foreningernes og dermed investorernes interesse, uanset om det er bestyrelsen i en investeringsforening eller bestyrelsen i et investeringsforvaltningsselskab, der administrerer investeringsselskaber og investeringsfonde,« sagde Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard på Investeringsforeningsrådets årsmøde for nylig.

Finanstilsynet kræver nu også, at samtlige danske investeringsforeninger skal redegøre for deres indsats for at sikre medlemmerne et højt afkast.

Direktør Jens Jørgen Holm Møller, der står i spidsen for Investeringsforeningsrådet, pointerer overfor Jyllands-Posten, at omkostningerne sidste år primært steg, fordi formuerne under forvaltning steg, mens omkostningsprocenten blot steg fra i gennemsnit 1,02 til 1,03 pct.

Konkurrencestyrelsen konkluderer i øvrigt i Konkurrenceredegørelse 2006, at omkostningerne ved investering i investeringsforeninger udgør omkring en fjerdedel af afkastet.

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>