Hvem anvender gearing?

Lånekapital eller gearing - For Formuepleje er det indlysende at gøre brug af lånekapital på et konservativt niveau.

100% af selskaberne i den finansielle sektor anvender lånekapital, 95% af alle driftsselskaber anvender lånekapital, og hovedparten af alle nye husejere anvender lånekapital med en gearing på mindst 4. I bank- og forsikringssektoren anvendes en gearing af egenkapitalen på 10-40 gange via fremmedfinansiering. 

Hvorfor gearing? - Investeringer giver mere end lånerenten - over tid
Hele idéen med at anvende lånekapital i et selskab bygger på én grundlæggende forudsætning: Hvis man kan skabe et højere afkast pr. investeret krone, end det koster at låne - så forbedrer det afkastet at anvende lånekapital.

I Formueplejeselskaberne tager vi som hovedregel udgangspunkt i en simpel portefølje - en lavrisikoportefølje, som består af danske realkreditobligationer og globale aktier. Realkreditobligationerne vil typisk fylde mindst 2/3, men udgør p.t. ca. 80%.

Historikken viser, at denne portefølje som hovedregel giver et bedre afkast end lånerenten. Ikke med sikkerhed og ikke hvert år, men over tid. Derfor er det indlysende for os at gøre brug af lånekapital på et konservativt niveau.

Forsigtig gearing fordobler resultatet

Hvis det blot er muligt at øge forrentningen fra 7% p.a. til 11,5% p.a. ved skalering af lavrisikoporteføljen, giver det en overraskende stor forskel på det langsigtede resultat.

7,0% pro anno over 10 år giver ca. 100% i samlet afkast.
11,5% pro anno over 10 år giver ca. 200% i samlet afkast.

Afkastkravet er lavere end forventet

I et selskab, der kun anvender egenkapital, er der ingen fremmedkapital, der skal aflønnes. Afkastet af selskabets investeringer er med andre ord lig resultatet.

Hvis man udover egenkapitalen anvender fremmedkapital, skal renten af denne kapital betales, inden aktionærerne kan dele resultatet. Men aflønningen af fremmedkapitalen er lavere, end de fleste investorer forestiller sig. Den gennemsnitlige effektive lånerente når vi anvender gearing svarer p.t. til en såkaldt 1 mdr.'s libor rente i EUR + en marginal til den långivende bank. De seneste 12 måneder har den vægtede gennemsnitlige låneomkostning inkl. marginal været under 1% p.a.

Den lave lånerente er naturligvis et resultat af den generelt lave renter samt den lave marginal, som Formuepleje er i stand til at forhandle hjem til sine investorer.

I tabellen nedenfor er vist, hvad afkastkravet (break/even) til investeringerne er, afhængigt af om et selskab er finansieret udelukkende med egenkapital eller delvist finansieret med fremmedkapital. Den effektive rente er sat til 3,0% p.a. - altså højere end den faktisk effektuerede de seneste 10 år. 

 Finansiering  Break/even-afkastkrav
 1xEgenkapital (EK)  0,00 %
 1xEK plus 1xlånekapital(LK)  1,50 %
 1XEK plus 2xLK  2,00 %
 1xEK plus 3xLK  2,25 %

Med 100% egenkapital er afkastkravet til investeringerne 0%, da der ikke er nogen fremmedkapital, der skal aflønnes. Med 50% fra egenkapital og 50% fra fremmedkapital bliver afkastkravet til investeringerne kun 1,5%, fordi 50% fremmedkapital gange 3% giver 1,5% i rente.

Ikke rente - men risiko, der sætter grænsen
Som det fremgår af tabellen stiger afkastkravet kun ganske forsigtigt til 2,25% p.a. ved 1 gang egenkapital og 3 gange fremmedkapital. Det er ikke afkastkravet (renten), der sætter grænsen for brug af lånekapital.

Hvis man mener, at kunne sammensætte en portefølje, der kan give et langsigtet afkast større end 0% p.a., så må man med næsten ligeså stor sandsynlighed sige, at det også må være muligt at sammensætte en portefølje, der giver 1,5% eller 2,0% p.a. i afkast.

I eksemplet med 1 x egenkapital og 1 x lånekapital betyder det, at porteføljen (aktierne og obligationerne) skal give et afkast på kun 1,5% p.a., før der bliver noget til aktionærerne. Men til gengæld er porteføljen dobbelt så stor, og aktionærerne har dermed også den dobbelte afkastmulighed.

Det er således ikke omkostningerne til finansiering, der sætter begrænsningen for gearing. Det er risikostyringen.

Gearing siger intet om risiko

Gearingsniveauet siger intet om risikoen (ellers tillod Finanstilsynet selvsagt ikke en bank at geare 10-40 gange!) En gearing af f.eks. en 100% aktieportefølje på 2 (én gang egenkapital og én gang lånekapital) er en mere risikabel investering end en bank, der har gearet sin egenkapital 20 gange via udlån og i øvrigt har almindeligt begavede kreditfolk ansat. 

Professor i finansiering ved Aarhus Universitet, Carsten Tanggaard får det sidste ord: "Gearingen er kun én blandt flere komponenter i et selskabs risiko."

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>