Græsk pakke løsner op

Lad det være sagt med det samme: EU-politikerne leverede torsdag aften det finansmarkederne har sukket efter, og bliver belønnet med stigende aktiekurser og faldende renter i de sydeuropæiske problemlande.

Efter i ugevis at have skræmt de finansielle markeder, blev truslen om en snarlig græsk statsbankerot i går skubbet ud i fremtiden, og frem til i hvert fald midten af 2013 vil det nu kun være grækerne selv, der kan bevirke yderligere gældsproblemer.

Det krævede et maratonmøde mellem de 3 vigtigste parter i den europæiske gældshistorie; nemlig EU-politikerne, den europæiske centralbank (ECB) og repræsentanter for de europæiske banker (der som sektor er den klart største private græske kreditor).

Inden mødet var linjerne trukket hårdt op:

  • EU-politikerne insisterede på, at de private kreditorer også skulle betale en del af regningen for det græske overforbrug gennem de seneste 10 år.
  • ECB og bankerne ønskede, at private investorer skulle holdes skadesfri.

To klart modsatrettede interesser.

Aftalen

Resultatet af forhandlingerne blev i bund og grund, at de nordeuropæiske lande, med den tyske kansler Merkel i spidsen, accepterede at købe endnu større mængder af græsk gæld og tilmed give disse lån til en meget lav rente, hvilket selvfølgelig forøger grækernes chancer for at løse egne gældsproblemer.

Samtidig bliver de private investorer også involveret via en såkaldt frivillig ordning, hvor de nuværende lån til Grækenland i stort omfang garanteres af de nordeuropæiske lande, mod til gengæld at blive forlænget til 30-årige lån. Denne del er blevet udlagt som om, at den private sektor (bankerne) bidrager til løsningen på de græske problemer (som krævet af politikerne), men hos Formuepleje ser vi det nærmere som en hjælp til bankerne. (se seneste formuemagasin for mere information om gældskrisen og om det politiske spil) På den måde friholdes bankerne for tab på sine græske statsobligationer, mod til gengæld at få en obligation med en kreditkvalitet tæt på en tysk statsobligation.

Vinderne og taberne

Efter vores opfattelse er de klare vindere i denne aftale:
1. Grækenland (og de øvrige gældsramte lande), da lånevilkårene for disse lande er blevet lempet væsentligt.
2. De private investorer (bankerne), da disse reelt slipper for at bidrage til løsningen på det græske problem.

Det er derfor helt efter bogen, at de største europæiske banker, siden tirsdag i denne uge, i snit er steget 14,5 procent, mens kurserne på græske, irske og portugisiske obligationer er steget kraftigt.

Taberne er derimod utvetydigt de nordeuropæiske skatteydere, der med den nye aftale i bund og grund garanterer for den græske stat. Det er derfor heller ikke overraskende, at de tyske 10-årige renter er steget 0,25%.

Konklusion

For Formuepleje betyder gårsdagens kompromis moderat stigende indre værdier i porteføljeselskaberne. Lige så vigtigt er det, at den seneste måneds uro har vist, at Formueplejeselskaberne har kunnet gå igennem en ganske kraftig blæst på markederne, med kun mindre udsving i de generelt stigende indre værdier. Et billede vi også forventer at se fremadrettet.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>