Gevinst på statsgældskrisen

Renterne er faldet drastisk i 2011, men i euforien over de stigende obligationskurser glemmer private investorer at tage gevinsten hjem. En gevinst der for mange endda vil være skattefri.

Som følge af de faldende renter er kurserne på obligationer steget markant det seneste år. I den sammenhæng skal man som investor huske, at har man købt sine obligationer før den 26. januar 2010, så er kursgevinsten skattefri, når obligationerne sælges.

Formuepleje mener, at det er oplagt at tage de skattefrie kursgevinster hjem nu. Kurserne kan selvfølgelig stige yderligere, men når skatteregnskabet gøres op, skal der ikke et særligt stort kursfald til, før et helt års afkast efter skat er gået tabt.

Lige nu ligger renterne på de 1-årige flexlånsobligationer og renten på de korte danske statsobligationer mellem 1,2% og 1,9%. Når der samtidig skal tages højde for skat, kurtage og kursspread, så er der ikke meget tilbage i afkast.

Med andre ord, ejer du korte obligationer, så udnyt statsgældskrisen til at få et godt afkast hjem nu.

Drop korte obligationer via investeringsforeninger

Danske investorer havde ved udgangen af november måned placeret cirka 71 milliarder kroner i korte obligationer gennem investeringsforeninger*. Når den gennemsnitlige årlig omkostning i investeringsforeningerne ligger på 0,6 procent, er der efterhånden intet afkast tilbage. 

I stedet for at bruge relativt dyre investeringsforeninger eller selv købe lavt forrentede korte obligationer kan mange med fordel placere deres midler hos nogle af de banker, som er klemte af statsgældskrisen i Europa.

Er man villig til at binde sine penge i 2-3 år, kan man sagtens opnå en rente på op til 3,75% om året - altså mere end det dobbelte af en kort obligation.

For ikke at risikere at pengene kan tabes ved et bankkrak, bør der ikke placeres mere end 700.000 kroner i hver bank, da Indskydergarantifonden kun dækker op til 100.000 euro, inklusiv tilskrevne renter, og renterne over en periode på to eller tre år bliver hurtigt til mere end 40.000 kroner.

Hos Formuepleje har vi også et alternativ til de korte obligationer. Selskabet Formuepleje Optimum har en risiko på niveau med obligationsindekset, endda selv om en del af kapitalen er investeret i aktier.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, så er du meget velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på 87 46 49 00. 

*kilde assis.ifr.dk

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>