Gældskrisen

De Formueplejeselskaber, der investerer i obligationer, klarer sig flot under gældskrisen.

De seneste dages uro har medført et kraftigt fald i markedsrenterne, da investorerne har søgt mod sikker havn i form af primært tyske statsobligationer. Det har haft en positiv afsmittende effekt på danske realkreditobligationer, som er steget i kurs. Det har igen haft en positiv indvirkning på de Formueplejeselskaber, der investerer i obligationer, hvor kursgevinsten på realkreditobligationerne i høj grad har kompenseret for kurstabene på aktiemarkederne. I løbet af den seneste uge er de klassiske Formueplejeselskaber faldet mellem 0,4 og 1,0 procent. Til sammenligning har de europæiske og amerikanske aktieindeks i samme periode mistet mellem 3,0-5,5 procent af sin værdi.

Givtig strategi

Vi har helt konkret profiteret af, at vi, igennem de seneste måneder, har haft en relativ høj rentefølsomhed på obligationsbeholdningen. Vi har samtidig fået ret i vores holdning til rentemarkederne. Siden det tidlige forår har vi ment, at markederne havde indregnet for mange renteforhøjelser fra Den Europæiske Centralbank. De seneste dages uro har medført, at rentemarkedet ikke længere forventer, at Den Europæiske Centralbank vil hæve renterne yderligere i de næste 2 år.

Italien i fokus

Usikkerheden raser på de finansielle markeder i øjeblikket, hvor især aktiemarkederne falder kraftigt. Den pludselige opblussen af gældskrisen i Euroland skyldes manglende evne hos de europæiske topledere til at finde en langsigtet løsning på gældsproblemerne i Grækenland. Krisen har derfor bredt sig til andre gældsplagede lande i Euroland, og her har Italien stået for skud. Landet har den næststørste gæld i EU, set i forhold til bruttonationalproduktet, og samtidig pustede uenighed mellem Italiens premierminister Berlusconi og finansminister Tremonti omkring en omfattende spareplan yderligere til ilden. Torsdag blev spareplanen dog godkendt af det italienske senat, og ventes at blive endeligt vedtaget i det andet italienske kammer i dag fredag.   

Ingen beslutsomhed

Først på ugen holdt de europæiske finansministre møde for at finde en løsning på gældssituationen i Grækenland, men mangel på konkrete beslutninger har medført store udsving på de finansielle markeder. Det har især ramt statsobligationer fra de gældsplagede lande, hvor Grækenland, Irland og Portugal tidligere har været i skudlinjen. De sidste dage har uroen spredt sig til statsobligationer fra Italien og Spanien. Det har medført, at de 10-årige renter kortvarigt har været over seks procent i både Italien og Spanien. Til sammenligning ligger den 10-årige danske statsrente i underkanten af tre procent.

Fond er for lille

De europæiske lande etablerede sidste år en stabilitetsfond, der kan yde lån til de gældsplagede lande, og den har en størrelse, der kan dække gælden i de tre små lande Grækenland, Irland og Portugal. Men fonden er langt fra stor nok til også at rumme enten Italien eller Spanien, der er henholdsvis det tredje og fjerdestørste land i EU. Derfor kan en eskalering af krisen få nærmest uoverskuelige konsekvenser, hvis Italien og/eller Spanien får behov for hjælp fra fonden.

Tegn på overreaktion

Vi vurderer dog, at usikkerheden omkring Italien er overgjort. Italien har styr på den løbende drift, da de har et relativ lavt løbende underskud. Samtidig har der ikke været nogen boligboble i Italien, og derfor er den private gældsætning i Italien er forholdsvis lav. Endelig er den italienske økonomi på mange områder markant bedre, sammenlignet med eksempelvis Spanien. Det afspejler sig blandt andet i arbejdsløsheden, der i Italien er på 8 procent mod 21 procent i Spanien. Problemet i Italien er en historisk stor offentlig gældssætning, som dog i høj grad er indenlandsk finansieret, så afhængigheden af udenlandske investorer er derfor forholdsvis begrænset. Udfordringen er, at en relativ stor andel af den italienske gæld udløber i år, og derfor skal refinansieres gennem salg af nye statsobligationer.

Banker til eksamen

Nervøsiteten er aftaget lidt i løbet af ugen, da Italien har formået at sælge statsobligationer på auktioner med relativ god efterspørgsel. Renten på disse obligationer var dog noget højere i forhold til sidst Italien solgte statsobligationer. Så Italien mærker for alvor konsekvenserne af gældskrisen i form af højere lånerenter.

Der hersker dog fortsat stor usikkerhed forud for offentliggørelsen af en omfattende stresstest af de europæiske banker. Stresstesten, der offentliggøres fredag klokken 18, har dog store svagheder, da der ikke tager højde for sammensætningen af bankernes egenbeholdning af europæiske statsobligationer. Relevansen af at teste disse beholdninger vil ellers være meget relevant i øjeblikket, hvor kursen på obligationer fra Grækenland, Portugal, Irland, Italien og Spanien nærmest er kollapset.

Dyne over markedet

Fremadrettet vil der være fokus på, om det snart lykkes at indkalde til et EU-krisemøde for at finde løsning på gældsproblemerne. Den mest oplagte lige nu er, at Grækenland låner flere penge af EU, og så bruger pengene til at købe græske statsobligationer i markedet, hvor de i øjeblikket handler til en meget lav kurs. På den måde kan de få nedbragt noget af deres gæld. Men indtil EU lederne kommer op med en holdbar løsning, vil usikkerheden omkring gældskrisen formentlig ligge som en tung dyne over de finansielle markeder.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>