Formuerne vokser

Danskernes formuer voksede med 116.000 kr. sidste år. Se hvor stor den gennemsnitlige formue er.

De danske husholdninger blev 319 mia. kr. rigere i 2010 og har nu samlet sparet 4.347 mia. kr. op.

Den gennemsnitlige danskers nettoformue voksede 116.000 kr. fra knapt 1,6 til knapt 1,7 mio. kr.

Bruttoformuen voksede med 163.000 kr. Men samtidig gældsatte danskerne sig med yderligere 46.000 kr. hvilket giver en samlet stigning i nettoformuen på 116.000 kr. - eller 7,5%.

Gennemsnitsdanskeren har således en bruttoformue på 2,7 mio., gæld for 1,0 mio. og en nettoformue på 1,7 mio. kr.

Det viser Realkreditrådets beregninger af Nationalbankens statistik om de finansielle konti for 4. kvartal 2010.

Aktier trækker læsset

Det er især aktierne, der bidrager med 2/3 af stigningen og løfter gennemsnitsdanskerens nettoformue med 80.000 kr.

Men også pensionsformuen (der typisk består af obligationer og aktier) bidrager med 72.000 kr.

Prisstigningerne på boliger hæver boligformuen med 11.000 kr. I modsat retning trækker yderligere gældsstiftelse for 46.000 kr. og et fald på obligationer på 7.000 kr.

Boligen fortsat største aktiv

Boligen fylder fortsat mest i danskernes formueopgørelse, men pension og aktier haler ind og er således med til at sprede risikoen i den samlede portefølje. Danskerne ejer således i gennemsnit aktier for 470.000 kr.

Kr. pr. husstand

2009K4

2010K4

Udvikling

Privat formue

2.548.868

2.712.152

163.284

Boligformue

985.577

996.139

10.562

Pensionsformue

747.255

819.121

71.865

Aktier

390.143

470.114

79.971

Kontanter og bankindskud

340.015

347.845

7.831

Værdipapirer undtagen aktier

66.449

59.200

-7.249

Anden formue

19.429

19.733

304

       

Gæld

983.906

1.030.382

46.476

Gæld i penge- og realkreditinstitutter

934.167

954.157

19.991

Pantebreve

6.217

6.965

747

Anden gæld

43.522

69.647

26.125

       

Nettoformue

1.564.962

1.681.770

116.808

Nationalbankens opgørelse tæller udelukkende den finansielle formue som værdipapirer og gæld. I Realkreditrådets beregninger er værdien af fast ejendom regnet med. Værdien af fast ejendom er ved en gennemsnitsbetragtning det største aktiv for en privat husstand.

Kilder: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og Realkreditrådets beregninger.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>