Formuepleje Safe: Danmarks længste afkasthistorik

- vi står ved det vi laver.

Tænk langsigtet. Det lønner sig

Den tålmodige investor vil næsten altid opleve, at udsvingene bliver mindre og afkastet større med årene.

Som i mange af livets forhold er der store udsving i begyndelsen og mere stabilitet på den lange bane.

På kort sigt tager vi som mennesker således med stor sandsynlighed fejl, mens vi på længere sigt har sandsynligheden med os og får større og større træfsikkerhed.

Derfor er det også så ærgerligt at observere de mange kortsigtede aktieinvestorer - og de banker, der lever af det - som tror de kan score en hurtig gevinst på aktiemarkedet. Al erfaring og et uendeligt antal videnskabelige undersøgelser viser, at det er den tålmodige, langsigtede og "dovne" investor, som opnår det højeste afkast.

Længste trackrekord i Danmark

Vi har gennemanalyseret de afkast vi har skabt til vores kunder de seneste 25 år.

For vores ældste og største selskab Formuepleje Safe har vi betragtet månedsafkast og opstillet rullende årlige afkast i figuren nedenfor.

Årlige afkastudsving på 1 - 20 års sigt

Første søjle viser fordelingen af 1-års afkast opgjort måned-for-måned siden starten i 1988. Eksempel: 1/5 1988 - 1/5 1989, 1/6 1988 - 1/6/1989 osv. frem til i dag. Tilsvarende viser anden søjle fordelingen af 2-års afkast og så fremdeles - alt i alt 1.551 afkastobservationer.

Figuren viser, at mens der er store udsving og også negative afkast på korte tidsperioder, ja så bliver udsvingene mindre.

1-års afkastene svinger fra minus 60,6% (det var fra 1/11 2007 - 1/11 2008) og op til 116,8% (fra 1/5 1995 - 1/5 1996).

Måler vi på lidt længere tidshorisonter bliver udsvingene mindre og med tiden forsvinder alle negative afkast.

Ved perioder på 10 år er det dårligste afkast nogensinde +4% hvert år i 10 år.

På 10-års perioder svinger p.a.-afkastet således fra 4% til 23,8% og på 20-års perioder fra 11,1% til 19,7%.

Vi står ved det, vi laver

Nogle investorer som købte vores mest risikable produkter op til finanskrisen har desværre stadig tab på investeringerne. Disse tab arbejder vi hver dag på at indhente. Samtidig har vi reduceret risikoen markant, men bevaret afkastpotentialet.

Ingen af vores investeringsprodukter har givet tab fra de blev startet og til i dag, og ingen produkter er blevet lukket ned pga. dårlig performance, som det ellers er kutyme i branchen.

Vi laver det vi hedder og står ved det vi laver - Formuepleje.

 

Start

Samlet afkast
siden start

Årligt afkast
siden start

Optimum

2006

14%

2,5%

Pareto

1999

150%

8,0%

Safe

1988

1369%

12,3%

Epikur

1991

222%

6,2%

Penta

1994

36%

1,8%

Merkur

1998

97%

5,2%

LimiTTellus

2005

25%

3,6%

Fokus

2009

27%

12,2%

Globus

2010

10%

9,7%

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>