Fordel at tjekke skatten inden 17. marts

Siden den 7. marts 2011 har De kunnet se Deres årsopgørelse for 2010 i Skattemappen i TastSelv Borger på skat.dk.

Som aktionær i Formueplejeselskaberne skal De være særligt opmærksom på, at selvangive kursudviklingen i rubrik 38. Læs mere i Hjælp til selvangivelsen 2010.

Har De ændringer eller flere oplysninger

Vil De ændre eller tilføje noget til årsopgørelsen, vil det være en fordel, at indberette disse ændringer til SKAT senest den 17. marts 2011. Indtil den dato er årsopgørelsen nemlig "foreløbig". Det betyder bl.a., at SKAT ikke begynder at udbetale overskydende skat eller opkræve restskat før efter denne dato.

Perioden 18. marts til 1. maj

De kan dog stadig ændre årsopgørelsen efter den 17. marts. Nye oplysninger vil betyde, at SKAT vil danne en ny årsopgørelse og at eventuel restskat og overskydende skat bliver ændret. Allerede udbetalt overskydende skat skal derfor eventuelt tilbagebetales. Det kan derfor være en fordel at få årsopgørelsen helt på plads senest den 17. marts. De kan oplyse ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen til og med den 1. maj 2011. Har De en udvidet selvangivelse er fristen 3. juli 2011.

Særligt om TastSelv for aktier og investeringsbeviser

I forbindelse med selvangivelsen for 2010 har SKAT tilbudt investorer, at gevinster og tab på aktier og investeringsforeninger automatisk kan overføres til selvangivelsen. Dette kræver dog en manuel indtastning af oplysninger fra før 1/1-2010 for så vidt angår anskaffelsespris og tidspunkt for køb samt evt. skattefritagelse.

Aktionærerne i Formueplejeselskaberne skal være opmærksomme på, at beregningssystemet i mange tilfælde kan være problematisk at anvende, da Formueplejeselskaberne har forskudt regnskabsår og det derfor er værdien pr. 30/6, beregningen skal tage udgangspunkt i. SKAT's nye system er primært henvendt til realisationsbeskattede aktier og investeringsbeviser, hvor tab og gevinst opgøres for kalenderåret.

Formuepleje anbefaler derfor, at aktionærerne i Formueplejeselskaberne selv opgør og registrerer gevinst og tab på aktier i Formueplejeselskaberne i rubrik 38 og eventuelt alene anvender SKAT's nye system til de realisationsbeskattede aktier og investeringsbeviser.

Relaterede sider:

Hjælp til selvangivelsen 2010

www.skat.dk

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>