Direktør går i rette med Dagbladet Børsen

Dagbladet Børsen bringer i dag et par artikler, hvor der især i overskrifterne fremføres påstande, som ikke holder vand.

Hovedoverskriften hviler på en påstand om, at vi har øget risikoen i Formuepleje Penta og af selve artiklen fremgår det, at Formuepleje Pentas aktuelle risiko skulle være i strid med, hvad der blev lovet i prospektet fra 2006.

Begge dele er langt fra sandheden.

Den samlede risiko i Formuepleje Penta er tværtimod blevet reduceret væsentligt, da selskabet nu ikke længere anvender schweizerfranc som finansieringsvaluta, og aktieandelen samtidig er reduceret fra maksimalt 130 procent af egenkapitalen til maksimalt 120 procent. 
Det faktum, at al finansiering nu foregår i euro og danske kroner, har faktisk sænket risikoen betydeligt.

Formuepleje Penta har til enhver tid overholdt de investeringsrammer, som fremgår dels af prospektet, dels vedtægterne og de løbende fondsbørsmeddelelser, som er blevet udsendt, hver gang disse rammer er blevet justeret af bestyrelsen.
I den sammenhæng er det vigtigt at huske, at når bestyrelserne har ændret på rammen for eksempelvis andelen af aktier, så har de nye rammer altid været lavere end det, som fremgår af vedtægterne og i prospektet.

En anden overskrift påstår, at tabene aldrig bliver tjent hjem igen.

Af selve artiklen fremgår det videre, at det forhold, at selskaberne ejer egne aktier er hovedårsagen til, at tabene ikke kan tjenes hjem igen.

Dette er imidlertid ikke korrekt.

For de aktionærer, som ejer aktier i selskabet, har andelen af egne aktier ingen indflydelse på, hvornår den indre værdi og dermed kursen når tilbage på det historiske topniveau.

Forklaringen er, at selvom en givet afkastprocent bliver til færre kroner med en lavere egenkapital, så skal dette afkast jo også fordeles på færre aktier, og det betyder, at det afkast, der skal til i procent er det samme, uanset om selskabet ejer egne aktier eller ej. I den sammenhæng vil jeg gerne henvise til Formueplejeselskabernes revisor Beierholm, som har præciseret det sådan her:

"Afkastpotentiale og risiko for hver aktie i omløb er således uændret før og efter opkøb af egne aktier - i øvrigt i lighed med situationen før og efter kapitaludvidelser."

Det er beklageligt, at Dagbladet Børsen vælger at fremstille ovennævnte på anden vis, men det er vi desværre ikke herrer over.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>